அம்சங்கள் உள்ளவை வீடியோக்கள்

வீடியோக்களை தேடுதல்:

எந்த வீடியோவும் இல்லை

சமீபத்தியது வீடியோக்கள்

 • Gurdaspur में Sidhu Moosewala बने Collage के Principal !

  Gurdaspur में Sidhu Moosewala बने Collage के Principal !

  #Gurdaspur #SidhuMoosewala #Principal #Collage #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Gurdaspur में Sidhu Moosewala बने Collage के Principal ! With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 151 பார்வைகள்

 • पूर्व ADGP Ishwar Chandra को श्रद्धांजलि भेंट की गई

  पूर्व ADGP Ishwar Chandra को श्रद्धांजलि भेंट की गई

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #ADGP #IshwarChandra

  Watch पूर्व ADGP Ishwar Chandra को श्रद्धांजलि भेंट की गई With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 51 பார்வைகள்

 • Fatehgarh Sahib में दसवें पातशाह के प्रकाश पर्व मौके सजाया गया Nagar Kirtan

  Fatehgarh Sahib में दसवें पातशाह के प्रकाश पर्व मौके सजाया गया Nagar Kirtan

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #FatehgarhSahib #NagarKirtan

  Watch Fatehgarh Sahib में दसवें पातशाह के प्रकाश पर्व मौके सजाया गया Nagar Kirtan With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 23 பார்வைகள்

 • Ajnala Police ने बढ़ाई Raveena, Bharti, Farah Khan की मुश्किलें

  Ajnala Police ने बढ़ाई Raveena, Bharti, Farah Khan की मुश्किलें

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #Ajnala #Police

  Watch Ajnala Police ने बढ़ाई Raveena, Bharti, Farah Khan की मुश्किलें With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 26 பார்வைகள்

 • Raja Warring के काफिले में घुसी गाड़ी चालक पर केस दर्ज

  Raja Warring के काफिले में घुसी गाड़ी चालक पर केस दर्ज

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8


  #RajaWarring #CongressMLA

  Watch Raja Warring के काफिले में घुसी गाड़ी चालक पर केस दर्ज With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 48 பார்வைகள்

 • Vegetables के Rates बढ़ने से ग्राहक और विक्रेता दोनों परेशान

  Vegetables के Rates बढ़ने से ग्राहक और विक्रेता दोनों परेशान

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #Vegetables #Rates

  Watch Vegetables के Rates बढ़ने से ग्राहक और विक्रेता दोनों परेशान With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 12 பார்வைகள்

 • Jalandhar पहुंचे मंत्री OP Soni ने शिकायत निवारण कमेटी से की Meeting

  Jalandhar पहुंचे मंत्री OP Soni ने शिकायत निवारण कमेटी से की Meeting

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #OPSoni #Jalandhar

  Watch Jalandhar पहुंचे मंत्री OP Soni ने शिकायत निवारण कमेटी से की Meeting With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 9 பார்வைகள்

 • Sangrur: नए तरीके से किसान करेंगे अब सरकार खिलाफ Protest

  Sangrur: नए तरीके से किसान करेंगे अब सरकार खिलाफ Protest

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #Sangrur

  Watch Sangrur: नए तरीके से किसान करेंगे अब सरकार खिलाफ Protest With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 8 பார்வைகள்

 • Ropar Police ने ट्रक लूटने वालों को एक घंटे में किया Arrest

  Ropar Police ने ट्रक लूटने वालों को एक घंटे में किया Arrest

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #RoparPolice

  Watch Ropar Police ने ट्रक लूटने वालों को एक घंटे में किया Arrest With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 4 பார்வைகள்

 • TarnTaran के DC office में करवाया गया अखंड पाठ साहिब

  TarnTaran के DC office में करवाया गया अखंड पाठ साहिब

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch TarnTaran के DC office में करवाया गया अखंड पाठ साहिब With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 5 பார்வைகள்

 • रविंदरपाल सिंह रिंकू को बनाया गया नगर कौंसिल Goraya के Vice President

  रविंदरपाल सिंह रिंकू को बनाया गया नगर कौंसिल Goraya के Vice President

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #Goraya #VicePresident

  Watch रविंदरपाल सिंह रिंकू को बनाया गया नगर कौंसिल Goraya के Vice President With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 7 பார்வைகள்

 • Lehragaga में निकाला गया CAA के खिलाफ रोष मार्च

  Lehragaga में निकाला गया CAA के खिलाफ रोष मार्च

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  #Lehragaga #CAA

  Watch Lehragaga में निकाला गया CAA के खिलाफ रोष मार्च With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 8 பார்வைகள்

 • Flyover निर्माण के कारण Kharar में लगा भारी Traffic जाम

  Flyover निर्माण के कारण Kharar में लगा भारी Traffic जाम

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Flyover निर्माण के कारण Kharar में लगा भारी Traffic जाम With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 10 பார்வைகள்

 • Dr. Daljit Cheema ने की Dainik Savera के Reporter के भाई की हत्या की निंदा

  Dr. Daljit Cheema ने की Dainik Savera के Reporter के भाई की हत्या की निंदा

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Dr. Daljit Cheema ने की Dainik Savera के Reporter के भाई की हत्या की निंदा With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 3 பார்வைகள்

 • Kiratpur Sahib के गुरुद्वारा साहिब के पास बारहसिंगा ने मचाया कोहराम

  Kiratpur Sahib के गुरुद्वारा साहिब के पास बारहसिंगा ने मचाया कोहराम

  #KiratpurSahib #Barasingha #Animal #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Kiratpur Sahib के गुरुद्वारा साहिब के पास बारहसिंगा ने मचाया कोहराम With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 9 பார்வைகள்

 • Sangrur में बधाई रकम को लेकर Kinnar और गांव वाले भिड़े

  Sangrur में बधाई रकम को लेकर Kinnar और गांव वाले भिड़े

  #Sangrur #Kinnar #saveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Sangrur में बधाई रकम को लेकर Kinnar और गांव वाले भिड़े With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 5 பார்வைகள்

 • Tarn Taran Police ने नाकाबंदी दौरान 2 व्यक्ति Heroin समेत किए काबू

  Tarn Taran Police ने नाकाबंदी दौरान 2 व्यक्ति Heroin समेत किए काबू

  #TarnTaran #PunjabPolice #Drug #Arrest #SaveraTime

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Tarn Taran Police ने नाकाबंदी दौरान 2 व्यक्ति Heroin समेत किए काबू With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 5 பார்வைகள்

 • Phagwara में 200 ग्राम अफीम सहित व्यक्ति गिरफ्तार

  Phagwara में 200 ग्राम अफीम सहित व्यक्ति गिरफ्तार

  #Phagwara #Drug #Smuggler #PunjabPolice

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Phagwara में 200 ग्राम अफीम सहित व्यक्ति गिरफ्तार With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 8 பார்வைகள்

 • Bagha Purana में Defence Road Authority वी नहीं हिला सकी Congress नेता की दुकानें

  Bagha Purana में Defence Road Authority वी नहीं हिला सकी Congress नेता की दुकानें

  #BaghaPurana #DefenceRoadAuthority #Congress #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Bagha Purana में Defence Road Authority वी नहीं हिला सकी Congress नेता की दुकानें With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 5 பார்வைகள்

 • Gurudwara Nada Sahib में किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश

  Gurudwara Nada Sahib में किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश

  #Pakistan #KartarpurSahib #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Gurudwara Nada Sahib में किया श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 9 பார்வைகள்

 • Jalandhar में Water Resource विभाग की तरफ से दशम पिता को समर्पित समागम करवाया गया

  Jalandhar में Water Resource विभाग की तरफ से दशम पिता को समर्पित समागम करवाया गया

  #Jalandhar #WaterResource #GuruGobindSinghJi #SaveraTimes


  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Jalandhar में Water Resource विभाग की तरफ से दशम पिता को समर्पित समागम करवाया गया With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 8 பார்வைகள்

 • Ferozepur निवासी बोले, फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश

  Ferozepur निवासी बोले, फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश

  #Ferozepur #Weather #Rain #Saveratimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Ferozepur निवासी बोले, फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी बारिश With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 5 பார்வைகள்

 • Gurdaspur में workers के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे Tript Bajwa

  Gurdaspur में workers के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे Tript Bajwa

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  Watch Gurdaspur में workers के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे Tript Bajwa With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 7 பார்வைகள்

 • kartarpur Sahib के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं में चिंता

  kartarpur Sahib के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं में चिंता

  SaveraTimes Savera Times #SaveraTimes

  Official website:
  https://www.dainiksaveratimes.com

  Like us on Facebook
  https://www.facebook.com/dainiksavera

  Follow us on Twitter
  https://twitter.com/saveratimes

  Follow us on Instagram
  https://www.instagram.com/dainik.savera

  Download our Mobile Apps
  ANDRIOD
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readwhere.whitelabel.dainiksavera

  Apple IOS
  https://itunes.apple.com/in/app/dainik-savera-times/id954789238?mt=8

  kartarpurSahib

  Watch kartarpur Sahib के दर्शनों को जाने वाले श्रद्धालुओं में चिंता With HD Quality

  இவரால் Savera Times| 5 பார்வைகள்