વિશેષતા વિડિયો

વિડિયો સર્ચ કરો:

કોઈ જ વિડિયો જોવા મળતો નથી

તાજેતરની વિડિયો

 • संत रविदास मंदिर मामला ,पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग कि

  संत रविदास मंदिर मामला ,पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग कि

  संत रविदास मंदिर मामला ,पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग कि

  દ્વારા Go News 24x7 India| 5 અભિપ્રાયો

 • PM Modi lays wreath at Amar Jawan Jyoti | PMO

  PM Modi lays wreath at Amar Jawan Jyoti | PMO

  PM Modi lays wreath at Amar Jawan Jyoti

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi lays wreath at Amar Jawan Jyoti | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 9 અભિપ્રાયો

 • Joint Press Statements by PM Modi and French President Hollande | PMO

  Joint Press Statements by PM Modi and French President Hollande | PMO

  Joint Press Statements by PM Modi and French President Hollande

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch Joint Press Statements by PM Modi and French President Hollande | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 4 અભિપ્રાયો

 • PM Modi meets French President Hollande at Hyderabad House | PMO

  PM Modi meets French President Hollande at Hyderabad House | PMO

  PM Modi meets French President Hollande at Hyderabad House

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi meets French President Hollande at Hyderabad House | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 5 અભિપ્રાયો

 • PM Modi, French Prez Hollande visit museum, gallery | PMO

  PM Modi, French Prez Hollande visit museum, gallery | PMO

  Prime Minister Narendra Modi with French President Francois Hollande at Government Museum & Art Gallery in Chandigarh.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi, French Prez Hollande visit museum, gallery | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 7 અભિપ્રાયો

 • PM Modi, President Hollande meet Indian, French CEOs | PMO

  PM Modi, President Hollande meet Indian, French CEOs | PMO

  Prime Minister Narendra Modi with French President François Hollande at the CEO's Forum Meet.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi, President Hollande meet Indian, French CEOs | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 1 અભિપ્રાયો

 • PM Modi, French President Visit Capitol Complex in Chandigarh | PMO

  PM Modi, French President Visit Capitol Complex in Chandigarh | PMO

  Prime Minister Narendra Modi with French President Francois Hollande at Capitol Complex in Chandigarh.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi, French President Visit Capitol Complex in Chandigarh | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 4 અભિપ્રાયો

 • PM Modi, French President at govt museum, gallery | PMO

  PM Modi, French President at govt museum, gallery | PMO

  Prime Minister Narendra Modi with French President Francois Hollande at Government Museum & Art Gallery in Chandigarh.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi, French President at govt museum, gallery | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 5 અભિપ્રાયો

 • PM Modi and France Prez at India France Business Summit | PMO

  PM Modi and France Prez at India France Business Summit | PMO

  Prime Minister Narendra Modi and French President Francois Hollande at India France Business Summit.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi and France Prez at India France Business Summit | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 4 અભિપ્રાયો

 • PM Modi's address at India France Business Summit | PMO

  PM Modi's address at India France Business Summit | PMO

  Prime Minister Narendra Modi address at India France Business Summit.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi's address at India France Business Summit | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 8 અભિપ્રાયો

 • PM Modi & French Prez visit Rock Garden, Chandigarh | PMO

  PM Modi & French Prez visit Rock Garden, Chandigarh | PMO

  Prime Minister Narendra Modi and French President Francois Hollande visited Rock Garden of Chandigarh.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi & French Prez visit Rock Garden, Chandigarh | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 3 અભિપ્રાયો

 • PM gives Nat Awards for Bravery to 25 children | PMO

  PM gives Nat Awards for Bravery to 25 children | PMO

  PM Narendra Modi on Sunday conferred the bravery awards to 25 children from across the country for their extraordinary acts of bravery.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM gives Nat Awards for Bravery to 25 children | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 5 અભિપ્રાયો

 • PM releases digital copies of 100 files on Netaji | PMO

  PM releases digital copies of 100 files on Netaji | PMO

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM releases digital copies of 100 files on Netaji | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 3 અભિપ્રાયો

 • PM at Dr.Bhimrao Ambedkar's Asthi Kalash Pushparpan | PMO

  PM at Dr.Bhimrao Ambedkar's Asthi Kalash Pushparpan | PMO

  PM Modi at Dr.Bhimrao Ambedkar's Asthi Kalash Pushparpan

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM at Dr.Bhimrao Ambedkar's Asthi Kalash Pushparpan | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 1 અભિપ્રાયો

 • PM at rickshaw sangh prog by Bhartiya Micro Credit | PMO

  PM at rickshaw sangh prog by Bhartiya Micro Credit | PMO

  PM Modi participating at Rickshaw Sangh programme by Bhartiya Micro Credit

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM at rickshaw sangh prog by Bhartiya Micro Credit | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 5 અભિપ્રાયો

 • PM addresses at 6th convocation of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | PMO

  PM addresses at 6th convocation of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | PMO

  PM addresses at 6th convocation of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM addresses at 6th convocation of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 0 અભિપ્રાયો

 • PM to flag off New Delhi-Lucknow-Varanasi Express | PMO

  PM to flag off New Delhi-Lucknow-Varanasi Express | PMO

  PM to flag off New Delhi-Lucknow-Varanasi Express

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM to flag off New Delhi-Lucknow-Varanasi Express | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 2 અભિપ્રાયો

 • PM's address at Subhash Chandra's book release in New Delhi | PMO

  PM's address at Subhash Chandra's book release in New Delhi | PMO

  PM's address at Subhash Chandra's book release in New Delhi

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM's address at Subhash Chandra's book release in New Delhi | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 14 અભિપ્રાયો

 • PM's speech at foundation of IIIT Guwahati | PMO

  PM's speech at foundation of IIIT Guwahati | PMO

  Prime Minister Narendra Modi's speech at foundation ceremony of IIIT Guwahati.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM's speech at foundation of IIIT Guwahati | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 0 અભિપ્રાયો

 • PM lays foundation of IIIT Guwahati | PMO

  PM lays foundation of IIIT Guwahati | PMO

  Prime Minister Narendra Modi at foundation ceremony of IIIT Guwahati.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM lays foundation of IIIT Guwahati | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 0 અભિપ્રાયો

 • PM Modi visits organic product park | PMO

  PM Modi visits organic product park | PMO

  Prime Minister Narendra Modi visits organic product park in Sikkim.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi visits organic product park | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 1 અભિપ્રાયો

 • PM's speech at State Agriculture Ministers' Conference | Sikkim | PMO

  PM's speech at State Agriculture Ministers' Conference | Sikkim | PMO

  PM's speech at State Agriculture Ministers' Conference | Sikkim

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM's speech at State Agriculture Ministers' Conference | Sikkim | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 2 અભિપ્રાયો

 • PM in Gangtok: Inauguration of State Agriculture Ministers' Conference | PMO

  PM in Gangtok: Inauguration of State Agriculture Ministers' Conference | PMO

  PM in Gangtok: Inauguration of State Agriculture Ministers' Conference on Sustainable Development

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM in Gangtok: Inauguration of State Agriculture Ministers' Conference | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 3 અભિપ્રાયો

 • PM Modi in Gangtok: Inauguration of flower show & visit of the exhibition | PMO

  PM Modi in Gangtok: Inauguration of flower show & visit of the exhibition | PMO

  Prime Minister Narendra Modi in Gangtok: Inauguration of flower show & visit of the exhibition.

  ►Subscribe https://goo.gl/C3hVED | to Prime Minister Office’s official Youtube channel.

  Get the latest updates ???? from PM’s Office: news, speeches, public outreach, national events, official state visits, PM’s foreign visits, and much more...

  You can also connect with us on the official PMO website & other Social Media channels –
  ►Website – http://www.pmindia.gov.in
  ►Facebook – https://www.facebook.com/PMOIndia
  ►Twitter – https://twitter.com/PMOIndia
  ►Instagram – https://www.instagram.com/pmoindia

  Watch PM Modi in Gangtok: Inauguration of flower show & visit of the exhibition | PMO With HD Quality

  દ્વારા PMOfficeIndia| 2 અભિપ્રાયો