ഫീച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീഡിയോകൾ

ആഡ് 30s ...ൽ ഉള്ള ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ 5s -ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ-
പരസ്യക്കാരന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ
 • संगरूर पहुंचे सुखबीर बादल ने भरी जीत की हुंकार
  संगरूर पहुंचे सुखबीर बादल ने भरी जीत की हुंकार

  संगरूर पहुंचे सुखबीर बादल ने भरी जीत की हुंकार

  Watch संगरूर पहुंचे सुखबीर बादल ने भरी जीत की हुंकार With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 146 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • अमृतसर में होली के अवसर पर झूमे भाजपा नेता
  अमृतसर में होली के अवसर पर झूमे भाजपा नेता

  अमृतसर में होली के अवसर पर झूमे भाजपा नेता

  Watch अमृतसर में होली के अवसर पर झूमे भाजपा नेता With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 71 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Rajauri में बच्चों ने होली के दिन Martyrs को किया याद, Modi के हक़ में लगाए नारे
  Rajauri में बच्चों ने होली के दिन Martyrs को किया याद, Modi के हक़ में लगाए नारे

  #Rajauri #Martyrs #Narendermodi

  Rajauri में बच्चों ने होली के दिन Martyrs को किया याद, Modi के हक़ में लगाए नारे

  Watch Rajauri में बच्चों ने होली के दिन Martyrs को किया याद, Modi के हक़ में लगाए नारे With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 78 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • मलोट में अपनी ही बंदूक से चली गोली लगने से गई होमगार्ड की जान
  मलोट में अपनी ही बंदूक से चली गोली लगने से गई होमगार्ड की जान

  मलोट में अपनी ही बंदूक से चली गोली लगने से गई होमगार्ड की जान

  Watch मलोट में अपनी ही बंदूक से चली गोली लगने से गई होमगार्ड की जान With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 86 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • होशियारपुर में चली गोलियाँ,सी.सी.टी.वी में कैद हमलावर
  होशियारपुर में चली गोलियाँ,सी.सी.टी.वी में कैद हमलावर

  होशियारपुर - सूबे समेत देश में लगे चुनाव आचार संहिता के दौरान जहाँ सुरक्षा व्यवस्था ओर मज़बूत किये जाने के दावे हो रहे हैं वहाँ होशियारपुर में एक नौजवान पर सरेआम गोलियाँ चला दी गई.नौजवान ने भाग कर अपनी जान बचाई.घटना मेन बाज़ार के अरोड़ा कंपलैक्स की है.सारी घटना बाज़ार में लगे सी.सी.टी.वी में कैद हो गई है.

  Watch होशियारपुर में चली गोलियाँ,सी.सी.टी.वी में कैद हमलावर With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 500 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • असली मुद्दों से भटका रहे हैं मोदी और राहुल - बैंस
  असली मुद्दों से भटका रहे हैं मोदी और राहुल - बैंस

  खन्ना - लोक इन्साफ पार्टी के नेता और विधायक सिमरजीत बैंस ने देश में आजकल चर्चा का विषय बने चौकीदार के मुद्दे को फ़ाल्तू का विषय बताया है.बैंस के मुताबिक मुद्दों इन मुद्दों को चर्चा का विषय बना कर जनता को असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है .

  Watch असली मुद्दों से भटका रहे हैं मोदी और राहुल - बैंस With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Ramban के BDO Office का Computer Operator रिश्वत लेते Camera में कैद
  Ramban के BDO Office का Computer Operator रिश्वत लेते Camera में कैद

  Ramban के BDO Office का Computer Operator रिश्वत लेते Camera में कैद
  #Ramban #BDOOffice #ComputerOperator

  Watch Ramban के BDO Office का Computer Operator रिश्वत लेते Camera में कैद With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 23 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • डी.जे. पर पूर्व मंत्री ने मचाई धमाल
  डी.जे. पर पूर्व मंत्री ने मचाई धमाल

  अंमृतसर - लोक सभा चुनाव की फिक्र से दूर भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अपने साथियों के साथ होली के त्यौहार को मनाया .खुले मैदान में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए .एक दूसरे को रंग लगा कर होली की बधाईयाँ दीं गई.भाजपा नेता अनिल जोशी ने हरेक के साथ होली मनाई.इस के बाद शुरू हुआ नाचने का दौर.नेता जी भी एक ज़मीनी नेता की तरह खुल कर भंगड़ा डालते नज़र आए.

  Watch डी.जे. पर पूर्व मंत्री ने मचाई धमाल With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 50 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • रंगों में डूबा Jammu, जमकर उड़ा गुलाल
  रंगों में डूबा Jammu, जमकर उड़ा गुलाल

  रंगों में डूबा Jammu, जमकर उड़ा गुलाल
  #Jammu #Holicelebration

  Watch रंगों में डूबा Jammu, जमकर उड़ा गुलाल With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 606 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

റീ-പ്ളെ

संगरूर में कांग्रेस ने आयोजित किया होली मिलन समारोह

संगरूर में कांग्रेस ने आयोजित किया होली मिलन समारोह
##### #

Watch संगरूर में कांग्रेस ने आयोजित किया होली मिलन समारोह With HD Quality

ബൈ PunjabKesari TV | 25 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ജനസമ്മതി നേടിയത് വീഡിയോകൾ

അടുത്തയിടയിലുള്ള വീഡിയോകൾ