ప్రత్యేకమైనవి వీడియోలు

 • Knowledge Session | Lt Gen Sanjay Kulkarni's (Retd) speech
  Knowledge Session | Lt Gen Sanjay Kulkarni's (Retd) speech

  SPMRF, NMML & BharatShakti.in organised Seminar on Indian Resurgence: Aspirations, Approaches, Achievements.

  Knowledge Session III: Approach to Consolidate Hard Power

  Topic- Assesment of Force Readiness
  Panelist - Lt Gen Sanjay Kulkarni (Retd)
  Venue- Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi
  Date- 22.02.2018

  ద్వారా Dr. Syama Prasad Mookerjee| 843 ఎంతమంది చూసారు

 • Bridging the Gap between India & Bharat: Part I
  Bridging the Gap between India & Bharat: Part I

  The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is considered to be one of the most revolutionary policies in India with respect to labour and rural poverty. Structured as a personal exploration of the predicament that marks Indian growth and development - an ever widening chasm between the rich and the poor - the film travels to four states in the country and looks at the implementation of the MGNREGA as the resolution to some of these problems. One of the most important revelations of this expedition is that despite the many loopholes in it's implementation, the MGNREGA has in fact entitled labour to better citizenship by giving them the option of collectively bargaining for their rights. Besides, related processes like social audits have been nothing short of a revolution - ensuring not just transparency and accountability but also challenging feudal power relations and restructuring society in favour of the marginalised.

  Watch Bridging the Gap between India & Bharat: Part I With HD Quality

  ద్వారా Indian Diplomacy| 8 ఎంతమంది చూసారు

 • Winning ceremony Heena Sidhu and Jitu Rai 10M Air Pistol Mixed team - First Gold Medal
  Winning ceremony Heena Sidhu and Jitu Rai 10M Air Pistol Mixed team - First Gold Medal

  Watch Winning ceremony Heena Sidhu and Jitu Rai 10M Air Pistol Mixed team - First Gold Medal Full HD Video.

  ద్వారా Sports Authority of India| 10140 ఎంతమంది చూసారు

 • Dharmendra Pradhan At the launch function of Start-up programme for entrepreneurs in Oil & Gas sector
  Dharmendra Pradhan At the launch function of Start-up programme for entrepreneurs in Oil & Gas sector

  Watch Dharmendra Pradhan At the launch function of Start-up programme for entrepreneurs in Oil & Gas sector Video

  ద్వారా Dharmendra Pradhan| 25335 ఎంతమంది చూసారు

 • Magnificent Raneh Falls @awSumit
  Magnificent Raneh Falls @awSumit

  Raneh Falls is natural water fall on the Ken River in Chhatarpur district, Madhya Pradesh, India. Its 20 KMs away from Khajuraho. Ken river here runs through a narrow gorge of igneous rocks rich in Granite and Dolomite. The Pandav Falls in Panna National Park is also located nearby.

  ద్వారా awSumit| 942 ఎంతమంది చూసారు

 • Travel Diaries With Amit Sadh
  Travel Diaries With Amit Sadh

  A digital series with Bollywood celebs with a passion for adventure, travel and nature narrating their travel anecdotes along with expert advices on things to do on a trip.

  ద్వారా Bollywood Bubble| 996 ఎంతమంది చూసారు

 • Biggest Sale - Flat 40% Discount | Stay Quirky Liquid Lipstick | JSuper Kaur
  Biggest Sale - Flat 40% Discount | Stay Quirky Liquid Lipstick | JSuper Kaur

  Website Links :

  Stay Quirky https://goo.gl/p1oh6y
  Liquid Lipsticks https://goo.gl/JFh3QZ
  Purplle.com https://goo.gl/M8zAhZ

  *******************************************************************************************************
  Product Links :

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Pink - Color Goals 5 https://goo.gl/odzvZg

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Kiss You Shouldn't Miss 18 https://goo.gl/vujp2r

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Kiss Buddies 20 https://goo.gl/xSPRho

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Orange - My Wacky Adventure 13 https://goo.gl/T7HkjM

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Blood Of My Enemies 15 https://goo.gl/r7FNyi

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Nude - Savagery Re-defined 17 https://goo.gl/JKVw8L

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Purple - Millennial Slang 19 https://goo.gl/nLYwDm

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Too Hot For Date Night 7 https://goo.gl/wvg4G4

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Pink - Right Attire For Celeb Night 12 https://goo.gl/jhEpJJ

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Pink - Busy Being Hot 16 https://goo.gl/mQoyZr

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Nude - Spooning Guaranteed 1 https://goo.gl/e5C1Ds

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Ex Ex Ex 10 https://goo.gl/cvgB8M

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Maroon - Naughty Conversation Starter 4 https://goo.gl/pdYfY8

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Hot In Every Language 6 https://goo.gl/iKuaKp

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Pink - Non Objectifiable 8 https://goo.gl/NvSvPU

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Red - Can I Borrow A Kiss 2 https://goo.gl/du3rv2

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Pink - Eff You See Kay 14 https://goo.gl/vf6r5d

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Brown - I Woke Up Like This 3 https://goo.gl/43G4gE

  Stay Quirky Liquid Lipstick, Pink - Smarty Pants, Bossy Lips 11

  ద్వారా JSuper kaur| 240 ఎంతమంది చూసారు

 • Odisha Tourism | Odisha Travel Bazaar 2017
  Odisha Tourism | Odisha Travel Bazaar 2017

  Watch Odisha Tourism | Odisha Travel Bazaar 2017 With HD Quality

  ద్వారా FICCI India| 54568 ఎంతమంది చూసారు

ప్రకటన 30s ప్రకటనని దాటివేయండి 5s -ప్రకటనని దాటివేయండి-
ప్రకటనదారుడి సైట్ ని సందర్శించండి
తిరిగిప్రసారం

Forawd Bloc | Election Manifesto 2014

All India Forward Bloc releases its 16th Loksabha Election ManifestoWatch Forawd Bloc | Election Manifesto 2014 With HD Quality

ద్వారా Forward Bloc | 15 ఎంతమంది చూసారు

ప్రసిద్ధమైనవి వీడియోలు

ఇటీవల వీడియోలు

భాష ఎంచుకోండి