ઘરે ફટાફટ બનાવો, રવા મીની હાંડવો, આ છે રીત #Food #MiniRavaHandvo #Recipe #GujaratiRecipe

Ad 30s Skip Ad in 5s -Skip Ad-
Visit advertiser site
 • ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  By Khabarchhe| 3 views

 • ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  By Khabarchhe| 4 views

 • આ રીતે ભાત બનાવો કયારેય ચોંટશે નહીં, સરસ ભોજન બનશે #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe

  આ રીતે ભાત બનાવો કયારેય ચોંટશે નહીં, સરસ ભોજન બનશે #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe

  #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe
  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadAppઆ રીતે ભાત બનાવો કયારેય ચોંટશે નહીં, સરસ ભોજન બનશે #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe

  By Khabarchhe| 33 views

 • Aloo Bhujia Sev Recipe - Alu Bhujia Namkeen Recipe - Indian Food Recipe

  Aloo Bhujia Sev Recipe - Alu Bhujia Namkeen Recipe - Indian Food Recipe

  Aloo Bhujia Sev Recipe - Alu Bhujia Namkeen Recipe video by Nisha Madhulika

  Aloo Bhujia Sev has a different taste compared to all Namkeens. There are various ways to prepare Aloo Bhujia Sev namkeen, like

  Aloo and gram flour mixed
  Aloo, gramflour and Moth flour mixed
  Aloo, gramflour and rice flour mixed
  All Aloo Bhujia's have a distinct taste from one another, but the process used in making them is similar. You can make Aloo Bhujia Sev with the ingredients that are available to you. Today we will prepare Aloo Bhujia Sev with Aloo and gram flour mixed together.


  Ingredients for Aloo Bhujia Sev Recipe

  Gram flour(besan) - 200 grams (2 cup)
  Potatoes - 400 grams ( 5-6 medium sized)
  Salt - add to taste (3/4 tsp)
  Turmeric powder - 1/4 tsp
  Heeng(asafoetida) - 2 pinch
  Garam masala - 1/2 tsp


  How to make Aloo Bhujia Sev Namkeen

  Boil the potatoes, peel and grate them.Filter gram flour and keep it in any utensil. Put grated potatoes, salt, Heeng, turmeric powder, Garam masala in the gram flour and knead to make a smooth dough. Cover this dough for 15-20 minutes allowing it to ferment.

  Attach a fine net to the Sev making machine. Apply some oil on your hand, break of a guava sized piece form the dough the roll it length wise. Put this rolled dough in the machine and close it.


  Heat oil in a

  By vandana| 18980 views

 • Aloo Methi Recipe (Methi Aloo Recipe) (Fenugreek Potato) - Indian Food Recipe

  Aloo Methi Recipe (Methi Aloo Recipe) (Fenugreek Potato) - Indian Food Recipe

  Aloo Methi Recipe (Methi Aloo Recipe) (Fenugreek Potato) Recipe video by Nisha Madhulika

  Aloo Methi is a popular Punjabi dish that is also very healthy. Methi has a tangy, bitter taste and has been proven to lower blood sugar in diabetics. Serve with raita and ghee-on-top chapati.

  Preperation Time : 5 mins

  Cooking Time : 20 mins

  Total Time : 25 mins


  Ingredients

  Serves: 2 people

  1 tbsp ghee or vegetable oil
  1 tsp jeera
  1 tsp haldi
  2 tsp tomato puree or half tomato, chopped
  3-4 medium potatoes, peeled and chopped
  2 cups methi leaves
  Salt to taste
  Water as needed
  Juice of half lemon to sprinkle on top
  Coriander leaves for garnish


  Preparation method

  1. In a shallow pan or kadahi, heat ghee over medium heat. Add jeera. When it crackles, add haldi. Add tomato. If using puree, dilute in 1 tsp of water. Cook for 5 minutes.

  2. Add potatoes. Cook on medium to low heat for 10 minutes, till they get soft. Add methi leaves. Cook for another 5 minutes, till methi leaves wilt. Put in a tbsp of water. Cover and cook for 5-10 minutes, till methi starts smelling fragrant. Add salt.

  3. Mix aloo and methi well. Sprinkle with lemon juice and garnish with coriander.
  Serving suggestion

  I love the bitter, tangy aloo methi with green chi

  By vandana| 32984 views

 • સત્તુના પરોઠા બનાવો ઘરે, આ છે રીત #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade

  સત્તુના પરોઠા બનાવો ઘરે, આ છે રીત #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade

  #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade
  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  સત્તુના પરોઠા બનાવો ઘરે, આ છે રીત #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade

  By Khabarchhe| 45 views

 • ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી બનાવો ઘરે, આ છે સરળ રીત #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી બનાવો ઘરે, આ છે સરળ રીત #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  #Food #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી બનાવો ઘરે, આ છે સરળ રીત #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  By Khabarchhe| 25 views

 • કપુરીયા ઘરે બનાવો, જાણી લો રેસિપી #food #kapuriya #gujaratirecipe

  કપુરીયા ઘરે બનાવો, જાણી લો રેસિપી #food #kapuriya #gujaratirecipe

  #food #kapuriya #gujaratirecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  કપુરીયા ઘરે બનાવો, જાણી લો રેસિપી #food #kapuriya #gujaratirecipe

  By Khabarchhe| 8 views

 • Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe indian food recipes #TSP Tasty Food Recipes

  Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe indian food recipes #TSP Tasty Food Recipes

  Watch Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe | indian food recipes | #TSP Tasty Food Recipes

  Watch Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe | indian food recipes | #TSP Tasty Food Recipes With HD Quality

  By TSP Tasty Food Recipes| 7525 views

Replay
Khabarchhe's image
Published on: Jun 15, 2024
3 views

#Food #MiniRavaHandvo #Recipe #GujaratiRecipe

Know more on https://www.khabarchhe.com
Follow US On:

Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

Download Khabarchhe APP
https://www.khabarchhe.com/downloadApp

ઘરે ફટાફટ બનાવો, રવા મીની હાંડવો, આ છે રીત #Food #MiniRavaHandvo #Recipe #GujaratiRecipe

#LatestGujaratiNews#TrendingNewsinGujarat#LatestNewsinGujarati#GujaratiNews#PoliticalnewsinGujarati#SocialNewsinGujarati#GujaratSamachar#Khabarchhe#KhabarchheNews


Category:

News

Show More [+]
Show Less [-]
Size : x pixels
0 comments founds
No comments received yet, Be first to add comment.
 • ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipeUp next

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  By Khabarchhe| 3 views

 • ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  ખાંડવી ઘરે બનાવો, આ છે સરળ રીત #Food #Khandvi #KhandviRecipe #Recipe #GujaratiRecipe

  By Khabarchhe| 4 views

 • આ રીતે ભાત બનાવો કયારેય ચોંટશે નહીં, સરસ ભોજન બનશે #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe

  આ રીતે ભાત બનાવો કયારેય ચોંટશે નહીં, સરસ ભોજન બનશે #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe

  #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe
  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadAppઆ રીતે ભાત બનાવો કયારેય ચોંટશે નહીં, સરસ ભોજન બનશે #food #recipe #gujaratirecipe #rice #ricerecipe

  By Khabarchhe| 33 views

 • Aloo Bhujia Sev Recipe - Alu Bhujia Namkeen Recipe - Indian Food Recipe

  Aloo Bhujia Sev Recipe - Alu Bhujia Namkeen Recipe - Indian Food Recipe

  Aloo Bhujia Sev Recipe - Alu Bhujia Namkeen Recipe video by Nisha Madhulika

  Aloo Bhujia Sev has a different taste compared to all Namkeens. There are various ways to prepare Aloo Bhujia Sev namkeen, like

  Aloo and gram flour mixed
  Aloo, gramflour and Moth flour mixed
  Aloo, gramflour and rice flour mixed
  All Aloo Bhujia's have a distinct taste from one another, but the process used in making them is similar. You can make Aloo Bhujia Sev with the ingredients that are available to you. Today we will prepare Aloo Bhujia Sev with Aloo and gram flour mixed together.


  Ingredients for Aloo Bhujia Sev Recipe

  Gram flour(besan) - 200 grams (2 cup)
  Potatoes - 400 grams ( 5-6 medium sized)
  Salt - add to taste (3/4 tsp)
  Turmeric powder - 1/4 tsp
  Heeng(asafoetida) - 2 pinch
  Garam masala - 1/2 tsp


  How to make Aloo Bhujia Sev Namkeen

  Boil the potatoes, peel and grate them.Filter gram flour and keep it in any utensil. Put grated potatoes, salt, Heeng, turmeric powder, Garam masala in the gram flour and knead to make a smooth dough. Cover this dough for 15-20 minutes allowing it to ferment.

  Attach a fine net to the Sev making machine. Apply some oil on your hand, break of a guava sized piece form the dough the roll it length wise. Put this rolled dough in the machine and close it.


  Heat oil in a

  By vandana| 18980 views

 • Aloo Methi Recipe (Methi Aloo Recipe) (Fenugreek Potato) - Indian Food Recipe

  Aloo Methi Recipe (Methi Aloo Recipe) (Fenugreek Potato) - Indian Food Recipe

  Aloo Methi Recipe (Methi Aloo Recipe) (Fenugreek Potato) Recipe video by Nisha Madhulika

  Aloo Methi is a popular Punjabi dish that is also very healthy. Methi has a tangy, bitter taste and has been proven to lower blood sugar in diabetics. Serve with raita and ghee-on-top chapati.

  Preperation Time : 5 mins

  Cooking Time : 20 mins

  Total Time : 25 mins


  Ingredients

  Serves: 2 people

  1 tbsp ghee or vegetable oil
  1 tsp jeera
  1 tsp haldi
  2 tsp tomato puree or half tomato, chopped
  3-4 medium potatoes, peeled and chopped
  2 cups methi leaves
  Salt to taste
  Water as needed
  Juice of half lemon to sprinkle on top
  Coriander leaves for garnish


  Preparation method

  1. In a shallow pan or kadahi, heat ghee over medium heat. Add jeera. When it crackles, add haldi. Add tomato. If using puree, dilute in 1 tsp of water. Cook for 5 minutes.

  2. Add potatoes. Cook on medium to low heat for 10 minutes, till they get soft. Add methi leaves. Cook for another 5 minutes, till methi leaves wilt. Put in a tbsp of water. Cover and cook for 5-10 minutes, till methi starts smelling fragrant. Add salt.

  3. Mix aloo and methi well. Sprinkle with lemon juice and garnish with coriander.
  Serving suggestion

  I love the bitter, tangy aloo methi with green chi

  By vandana| 32984 views

 • સત્તુના પરોઠા બનાવો ઘરે, આ છે રીત #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade

  સત્તુના પરોઠા બનાવો ઘરે, આ છે રીત #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade

  #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade
  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  સત્તુના પરોઠા બનાવો ઘરે, આ છે રીત #sattu #paratha #sattuparatha #recipe #gujaratirecipe #homemade

  By Khabarchhe| 45 views

 • ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી બનાવો ઘરે, આ છે સરળ રીત #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી બનાવો ઘરે, આ છે સરળ રીત #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  #Food #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  ટેસ્ટી વઘારેલી ખીચડી બનાવો ઘરે, આ છે સરળ રીત #Khichdi #VaghareliKhichdi #Recipe #GujaratiRecipe

  By Khabarchhe| 25 views

 • કપુરીયા ઘરે બનાવો, જાણી લો રેસિપી #food #kapuriya #gujaratirecipe

  કપુરીયા ઘરે બનાવો, જાણી લો રેસિપી #food #kapuriya #gujaratirecipe

  #food #kapuriya #gujaratirecipe

  Know more on https://www.khabarchhe.com
  Follow US On:

  Facebook - https://www.facebook.com/khabarchhe/
  Twitter - https://www.twitter.com/khabarchhe
  Instagram - https://www.instagram.com/khabarchhe/
  Youtube - https://www.youtube.com/khabarchhe

  Download Khabarchhe APP
  https://www.khabarchhe.com/downloadApp

  કપુરીયા ઘરે બનાવો, જાણી લો રેસિપી #food #kapuriya #gujaratirecipe

  By Khabarchhe| 8 views

 • Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe indian food recipes #TSP Tasty Food Recipes

  Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe indian food recipes #TSP Tasty Food Recipes

  Watch Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe | indian food recipes | #TSP Tasty Food Recipes

  Watch Fish Egg Fry - Amazing Food Recipe | indian food recipes | #TSP Tasty Food Recipes With HD Quality

  By TSP Tasty Food Recipes| 7525 views

Khabarchhe

Govt./PSU

 • Education ???? पर Arvind Kejriwal की जबरदस्त Speech ???? | Latest Motivational Speech | Aam Aadmi Party

  Education ???? पर Arvind Kejriwal की जबरदस्त Speech ???? | Latest Motivational Speech | Aam Aadmi Party

  Education ???? पर Arvind Kejriwal की जबरदस्त Speech ???? | Latest Motivational Speech | Aam Aadmi Party

  #arvindkejriwal #education #aamaadmiparty

  Arvind Kejriwal All Interviews:
  https://youtube.com/playlist?list=PLiN7YZXz4nOc23gNiOivcdgeYUEpUUqlU

  Arvind Kejriwal All Townhalls:
  https://youtube.com/playlist?list=PLiN7YZXz4nOdQ-o4kATbxyeNHjD1SyT8n

  Arvind Kejriwal in Punjab Series:
  https://youtube.com/playlist?list=PLiN7YZXz4nOcJRxl8iqYDKsL26FKUvmSr

  Arvind Kejriwal in Goa Series:
  https://youtube.com/playlist?list=PLiN7YZXz4nOflmK5x_tdfrryxrSc3SBzm

  Arvind Kejriwal In Uttarakhand Series:
  https://youtube.com/playlist?list=PLiN7YZXz4nOcZ5TuqFQsJUmwRdNwvKsCT

  Arvind Kejriwal on Baba Saheb Ambedkar:
  https://youtube.com/playlist?list=PLiN7YZXz4nOfWtKqvMU22KihHk2jiUXdS


  Follow Arvind Kejriwal on Social Media :

  Follow Arvind Kejriwal on Twitter: https://www.twitter.com/ArvindKejriwal


  Follow Arvind Kejriwal on Facebook: https://www.facebook.com/AAPkaArvind/


  Follow Aam Aadmi Party on Facebook: https://www.facebook.com/AamAadmiParty


  Follow Aam Aadmi Party on Twitter: https://www.twitter.com/AamAamAadmiParty

  Education ???? पर Arvind Kejriwal की जबरदस्त Speech ???? | Latest Motivational Speech | Aam Aadmi Party

  By AAP| 209903 views

 • GAIL bringing INDIA together

  GAIL bringing INDIA together

  GAIL India increasing it's capacity and serving all over INDIA.

  Watch GAIL bringing INDIA together With HD Quality

  By GAIL Social| 727981 views

 • ECI Press Briefing

  ECI Press Briefing

  Press briefing of Election Commission of India on completion of 2nd Phase of #LokSabhaElection2019 and State Legislative Assemblies elections.

  #PollingDay #DeskKaMahaTyohaar #NoVoterToBeLeftBehind

  Watch ECI Press Briefing With HD Quality

  By Election Commission of India| 432421 views

 • Robotic Process Automation is transforming businesses across the world

  Robotic Process Automation is transforming businesses across the world

  Robotic Process Automation enables users to create software robots, or #Bots, that can observe, mimic & execute repetitive, time consuming #Digital #business processes by studying human actions.
  Watch the video to know how RPA is transforming #businesses.
  #ArtificialIntelligence

  Robotic Process Automation is transforming businesses across the world

  By CII| 208478 views

 • अनूठे "रक्षा -सूत्र " से बांधी डोर विश्वास की

  अनूठे "रक्षा -सूत्र " से बांधी डोर विश्वास की

  अनूठे "रक्षा -सूत्र " से बांधी डोर विश्वास की

  Watch अनूठे "रक्षा -सूत्र " से बांधी डोर विश्वास की With HD Quality

  By P P Chaudhary| 3795878 views

 • CII Celebrates India@75 - India's IT Journey@75

  CII Celebrates India@75 - India's IT Journey@75

  #DYK India is the largest #Software exporter in the world? As India completes #75yearsofIndependence, let's look at the country's IT journey over the last 75yrs.
  #IndiaAt75 #HarGharTiranga #AmritMahotsav #CIICelebratesIndiaat75

  CII Celebrates India@75 - India's IT Journey@75

  By CII| 227400 views

Daily Mirror

 • Rahul Gandhi On Neet: ‘सदन में पहले हो NEET पर चर्चा’ | Parliament Session | Congress | Paper Leak

  Rahul Gandhi On Neet: ‘सदन में पहले हो NEET पर चर्चा’ | Parliament Session | Congress | Paper Leak

  सदन में पहले हो NEET पर चर्चा

  NEET पर पहले होनी चाहिए बहस

  NEET मामले पर चर्चा जरूरी

  छात्र हैं देश के भविष्य

  संसद के सत्र का आज पांचवां दिन

  सत्र में NEET पर हंगामें का आसार

  #NeetScam #RahulGandhi #ParliamentSession #LatestNews

  Subscribe to our YouTube channel: https://bit.ly/PunjabKesariTV

  Also, Watch ►
  Latest News & Updates ► https://bit.ly/PunjabKesariTVLatestNews
  Latest News On Jammu & Kashmir ► https://bit.ly/JammuKashmirNews
  Delhi News Updates | Punjab Kesari TV ► https://bit.ly/LatestDelhiNewsUpdates
  Latest Updates On West Bengal ► https://bit.ly/LatestWestBengalNews
  Viral Videos | Punjab Kesari TV ► https://bit.ly/LatestViralVideos
  Punjab Kesari National | Latest News & Updates ► https://bit.ly/LatestNationalNews
  Exclusive Interviews ► https://bit.ly/PunjabKesariTV-ExclusiveInterviews
  Russia Ukraine Crisis Live Updates ► https://bit.ly/UkraineRussiaCrisisUpdates
  Latest Updates On International News ► https://bit.ly/LatestInternationalNews

  Follow us on Twitter: https://twitter.com/punjabkesari
  Like us on FB: https://www.facebook.com/Pkesarionline/

  Rahul Gandhi On Neet: ‘सदन में पहले हो NEET पर चर्चा’ | Parliament Session | Congress | Paper Leak

  By PunjabKesari TV| 796 views

 • Delhi Airport पर बड़ा हादसा, मूसलाधार बारिश से टर्मिनल-1 की छत गिरी, 6 लोग घायल

  Delhi Airport पर बड़ा हादसा, मूसलाधार बारिश से टर्मिनल-1 की छत गिरी, 6 लोग घायल

  Delhi Airport पर बड़ा हादसा, मूसलाधार बारिश से टर्मिनल-1 की छत गिरी, कई कारें आई चपेट में, 6 लोग घायल

  #delhiairport #terminal1 #delhiairportroofcollapse #delhirainfall #delhirain #rainindelhi #jantatv

  Janta TV News Channel:
  जनता टीवी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल है। जनता टीवी न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। जनता टीवी न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहें ।
  जनता टीवी के साथ देखिये देश-प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें|

  Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in the favor of fair use.

  #JantaTV
  #Haryana
  #HimachalPradesh
  #Punjab
  Watch the latest Hindi news Live on Janta TV
  Janta TV is Best Hindi News Channel in Haryana, Punjab & Himachal. Janta TV news channel covers the latest news in Politics, Entertainment, Bollywood, Business and Sports.
  Stay tuned for all the breaking news in Hindi!

  Download Janta TV APP: On Android and IOS
  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jantatv&hl=en

  खबरों से अपडेट रहने के लिए जनता टीवी से जुड़िए-
  Janta TV Telegram
  https://t.me/+22_aahu6_44yZTJl

  Janta TV Whatsapp
  https://chat.whatsapp.com/BT4EgqJdcvsBMA7k1DEdwj

  Subscribe to Janta TV YouTube Channel:
  https://www.youtube.com/c/jantatvnews?sub_confirmation=1
  https://www.youtube.com/c/JantaTVUttarPradeshUttrakhand?sub_confirmation=1
  Visit Janta TV website:
  https://www.jantatv.com/
  Follow us on Facebook:
  https://www.facebook.com/JantaTvNews
  https://www.facebook.com/jantatvhimachal
  https://www.facebook

  By Janta TV| 810 views

 • संसद शुरू होने से पहले मीडिया से क्या बोले राहुल | Parliament session| Rahul Gandhi Press Conference

  संसद शुरू होने से पहले मीडिया से क्या बोले राहुल | Parliament session| Rahul Gandhi Press Conference

  #DBLiveBreaking : संसद में INDIA का हल्लाबोल -बैकफुट पर सरकार | Rahul Gandhi | PM Modi | Akhilesh

  #HindiNews | #BreakingNews | #Watch | #video |

  Get paid membership : https://www.youtube.com/channel/UCBbpLKJLhIbDd_wX4ubU_Cw/join
  DB LIVE APP : https://play.google.com/store/apps/details?id=dblive.tv.news.dblivetv.com
  DB LIVE TV : http://dblive.tv/
  SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCBbpLKJLhIbDd_wX4ubU_Cw
  DESHBANDHU : http://www.deshbandhu.co.in/
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/DBlivenews/
  TWITTER : https://twitter.com/dblive15
  ENTERTAINMENT LIVE : https://www.youtube.com/channel/UCyX4qQhpz8WQP2Iu7jzHGFQ
  Sports Live : https://www.youtube.com/channel/UCHgCkbxlMRgMrjUtvMmBojg

  संसद शुरू होने से पहले मीडिया से क्या बोले राहुल | Parliament session| Rahul Gandhi Press Conference

  By DB Live| 1029 views

 • Haryana Politics: Bhupender Hooda ने निकाली Kiran Choudhary की काट, BJP की बढ़ी टेंशन

  Haryana Politics: Bhupender Hooda ने निकाली Kiran Choudhary की काट, BJP की बढ़ी टेंशन

  #haryanapolitics #bhupenderhooda #kiranchoudhary #khabarfastnews #khabarfastdigital

  हरियाणा के सबसे बड़े जाट परिवारों में शुमार चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी का बीजेपी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं प्रदेश कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हरियाणा में इन दिनों इस बात को लेकर खूब चर्चा है कि बीजेपी किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने और श्रुति चौधरी को उनकी पारंपरागत तोशाम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी में है। जब से कांग्रेस को इस बात की भनक लगी है तभी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती तोशाम विधानसभा सीट पर किरण चौधरी का तोड़ निकालने को लेकर है।

  Haryana Politics: Bhupender Hooda ने निकाली Kiran Choudhary की काट, BJP की बढ़ी टेंशन

  Khabar Fast brings the Latest News & Top Breaking headlines on Politics and Current Affairs in India & around the World, Sports, Business, Bollywood News and Entertainment, Science, Technology, Health & Fitness news. To Get updated Press the like Button now

  Khabar Fast News Channel:

  खबर फास्ट भारत का हिंदी न्यूज चैनल है । खबर फास्ट चैनल हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हर एक राज्य से जुड़ी खबर से रुबरु कराता है । ख़बर फास्ट न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। खबर फास्ट चैनल की लाइव खबरें एवं ताजा ब्रेकिंग अपडेट न्यूज, प्रोग्राम के लिए बने रहिए- टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM,TWITTER AND WEBSITE)

  Khabar Fast is the Hindi news channel of India. Khabar Fast Channel deals with news related to Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and every state. The Khabar Fast News channel covers the latest news in politics, entertainment, Bollywood, business and sports. Khabar Fast Channel Live news and latest breaking news, stay tuned for the program - TV channels, social media (YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER AND WEBSITE)

  Website - www.khabarfast.com/

  Subscribe to Khabar Fast YouTube Channe

  By Khabar Fast| 744 views

 • CM पद को लेकर महाराष्ट्र में भिड़े BJP-Eknath Shinde और Ajit Pawar, टूटेगा NDA | PM modi | #dblive

  CM पद को लेकर महाराष्ट्र में भिड़े BJP-Eknath Shinde और Ajit Pawar, टूटेगा NDA | PM modi | #dblive

  CM पद को लेकर महाराष्ट्र में भिड़े BJP-Eknath Shinde और Ajit Pawar, टूटेगा NDA | PM modi | #dblive

  #HindiNews | #BreakingNews | #Watch | #video |

  Get paid membership : https://www.youtube.com/channel/UCBbpLKJLhIbDd_wX4ubU_Cw/join
  DB LIVE APP : https://play.google.com/store/apps/details?id=dblive.tv.news.dblivetv.com
  DB LIVE TV : http://dblive.tv/
  SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCBbpLKJLhIbDd_wX4ubU_Cw
  DESHBANDHU : http://www.deshbandhu.co.in/
  FACEBOOK : https://www.facebook.com/DBlivenews/
  TWITTER : https://twitter.com/dblive15
  ENTERTAINMENT LIVE : https://www.youtube.com/channel/UCyX4qQhpz8WQP2Iu7jzHGFQ
  Sports Live : https://www.youtube.com/channel/UCHgCkbxlMRgMrjUtvMmBojg

  CM पद को लेकर महाराष्ट्र में भिड़े BJP-Eknath Shinde और Ajit Pawar, टूटेगा NDA | PM modi | #dblive

  By DB Live| 777 views