പിൻവലിച്ച് രാത്രി കർഫ്യൂവും ഞായർ ലോക്ക്ഡൗണും | News60

Ad 30s Skip Ad in 5s -Skip Ad-
Visit advertiser site
 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 14 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ
  #StanSwamy #Zika #Cpm #Vismaya #Kiran
  #Whatsapp #Privacy #NitiAyog #covid_lambda_variant  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 31 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 43 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 35 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 17 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 28 views

 • ഇനി ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ യാത്ര; ട്രംപ് | News60 ML

  ഇനി ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ യാത്ര; ട്രംപ് | News60 ML

  2024 ഓടെ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള യുഎസ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. എന്നാൽ ചന്ദ്രനല്ല ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ചൊവ്വയാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണുമായുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

  എന്നാൽ ചന്ദ്രനിപ്പോൾ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ചൊവ്വയെ ചന്ദ്രനേക്കാൾ ആവേശകരമായ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങള്‍ നിർത്തുകയാണ്. ചന്ദ്രൻ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ലോഞ്ചിങ് പാഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നും ഇനിയും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ത്രില്ലില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു ബഹിരാകാശയാത്രികരെ 2024 ൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതിക്ക് മാർച്ചിൽ മൈക്ക് പെൻസ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു.


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................
  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz
  #news60ml #news60malayalam #news60

  ഇനി ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ യാത്ര; ട്രംപ് | News60 ML

  By News60 ML| 24 views

 • ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സാപ്പിനും എതിരെ സുപ്രീംകോടതി  | News60 ML

  ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സാപ്പിനും എതിരെ സുപ്രീംകോടതി | News60 ML

  രാജ്യത്തെ സോഷ്യൽമീഡിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടിതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ് പോലുള്ള ജനപ്രിയ സോഷ്യല്‍മീഡിയ സേവനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ മൂന്നു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയുള്ള വ്യക്തിഹത്യക്കെതിരെ കേന്ദ്രം മാര്‍ഗരേഖ കൊണ്ടുവരണം. സൈബര്‍ ലോകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടതും നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമൊക്കെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരാണ്. ഇതില്‍ സുപ്രീംകോടതിക്കോ ഹൈക്കോടതികള്‍ക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു കോടതി പരാമര്‍ശം.

  ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ദീപക് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. സ്മാർട് ഫോണുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല ആശയമാണെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കരുതുന്നു. സ്മാർട് ഫോണുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ അപകടകരമാണെന്നും ഇരുവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

  അനിയന്ത്രിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആപത്തുകൾ അടിവരയിട്ട് സുപ്രീംകോടതി ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്രത്തിന് മൂന്ന് ആഴ്ച സമയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിനും ക്രമസമാധാനത്തിനും എങ്ങനെ അപകടകരമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഗുപ്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇതിനെല്ലാം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സർക്കാർ ഒരു നയവുമായി മുന്നോട്ട് വരണം.

  സോഷ്യല്‍മീഡിയ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്‌സാപ് തുടങ്ങിയ ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്കും ചുമതലകളും ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ചിലത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് അപകടകരമാണ്. സ്മാർട് ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച് ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു – ജസ്റ്റിസ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ഭുവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് സംസാരിച്ചു. വ്യക്തിഗത സ്വകാര്യതയും പരമാധികാരവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ

  By News60 ML| 15 views

 • മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി നിരക്ക് കുറച്ചു | News60 ML

  മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി നിരക്ക് കുറച്ചു | News60 ML

  ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവന ദാദാവില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കു മാറുമ്പോള്‍ നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന തുക കുറച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 30 മുതലാണ് പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വരിക. 19 രൂപയിൽ നിന്ന് 5.74 രൂപയായാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രായി അറിയിച്ചു. ഇതിലൂടെ കമ്പനികള്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 75 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എയര്‍ടെല്‍ ഉപയോക്താവ് ബിഎസ്എന്‍എല്ലിലേക്കു മാറുമ്പോള്‍, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ 19 രൂപ പോര്‍ട്ട് ട്രാന്‍സാക്‌ഷന്‍ ചാര്‍ജായി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സിനിവേഴ്‌സ് ടെക്‌നോളജീസ്, എംഎന്‍പി ഇന്റര്‍കണക്ഷന്‍ ടെലികോം സൊലൂഷന്‍സ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് മാറ്റം സുഗമമാക്കിയിരുന്നത്.

  ഉപയോക്താവിന് സ്വന്തം നമ്പര്‍ കളായാതെ പുതിയൊരു സേവനദാതാവിനൊപ്പം പോകാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് എംഎന്‍പി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിര്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി. പുതിയ തുകയായ 5.74 രൂപ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് ട്രായി ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ് ശര്‍മ അറിയിച്ചു. പ്രശ്‌നത്തിലായിരിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനദാതാക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന മാറ്റമാണിത്. ഒരു കസ്റ്റമര്‍ക്കുവേണ്ടി കമ്പനികള്‍ 19 രൂപ മുടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ പോര്‍ട്ടിങ് കോഡ് എന്ന പേരില്‍ ഉപയോക്താവില്‍ നിന്നൊരു എസ്എംഎസിന് 3 മുതല്‍ 5 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത്.

  കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ പോര്‍ട്ടിങ് ചാര്‍ജ് 19 രൂപയില്‍ നിന്ന് 4 രൂപയായി ട്രായി കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരെ സിനിവേഴ്‌സ് ടെക്‌നോളജീസ് നല്‍കിയ കേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഇതു മരവിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇതിനെതിരെ ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ശതകോടീശ്വരന്‍ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ അധീനതയിലുള്ള റിലയന്‍സ് ജിയോ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ലീവ് പെറ്റീഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

  പുതിയ തീരുമാനം എംഎന്‍പി സേവനം നല്‍കുന്ന സിനിവേഴ്‌സിനെ പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. വിവിധ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവന ദാതാക്കള്‍ 120 കോടി രൂപയോളമാണ് സിനിവേഴ്‌സിനെ പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ളത്. ഇതു തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തുക ഈടാക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കണമെന്ന് സിനിവേഴ്‌സ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുമായിരുന്നു
  ...................

  By News60 ML| 34 views

Replay
News60 ML's image
Published on: Sep 8, 2021
17 views

Click Here To Subscribe Now : News60

Digital Partner : Anusree Productions

Video News Agency


..........................................
.......................................
.......................................
..........................................
.........................................


Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
Telegram : https://t.me/news60ml

Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

Music: https://www.bensound.com
Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg#news60ml #news60malayalam #news60

പിൻവലിച്ച് രാത്രി കർഫ്യൂവും ഞായർ ലോക്ക്ഡൗണും | News60

#breakingnews#onlinenews#latestUpdates#LIVENEWS#trendingvideo#indiannews#keralanews#trendingnews#malayalamnews#News60ML#news60#news60malayalam#news60today#news60mltoday#news60mllatest#News60mlnewvideo#news60mlvideo


Category:

News

Show More [+]
Show Less [-]
Size : x pixels
0 comments founds
No comments received yet, Be first to add comment.
 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60Up next

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 14 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ
  #StanSwamy #Zika #Cpm #Vismaya #Kiran
  #Whatsapp #Privacy #NitiAyog #covid_lambda_variant  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 31 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 43 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 35 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 17 views

 • News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  #Top10 #News #Kerala #Malayalam #live #latest

  ഇന്നത്തെ മികച്ച 10 വാർത്തകൾ


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  News60 Top 10 News മികച്ച 10 വാർത്തകൾ | News60

  By News60 ML| 28 views

 • ഇനി ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ യാത്ര; ട്രംപ് | News60 ML

  ഇനി ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ യാത്ര; ട്രംപ് | News60 ML

  2024 ഓടെ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള യുഎസ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രശംസിച്ചു. എന്നാൽ ചന്ദ്രനല്ല ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ചൊവ്വയാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്‌കോട്ട് മോറിസണുമായുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രംപ്.

  എന്നാൽ ചന്ദ്രനിപ്പോൾ അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്നും ചൊവ്വയെ ചന്ദ്രനേക്കാൾ ആവേശകരമായ ലക്ഷ്യമായി കാണുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൗത്യങ്ങള്‍ നിർത്തുകയാണ്. ചന്ദ്രൻ യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ലോഞ്ചിങ് പാഡാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നും ഇനിയും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ത്രില്ലില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു ബഹിരാകാശയാത്രികരെ 2024 ൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള നാസയുടെ പദ്ധതിക്ക് മാർച്ചിൽ മൈക്ക് പെൻസ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്നു.


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................
  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz
  #news60ml #news60malayalam #news60

  ഇനി ലക്ഷ്യം ചൊവ്വ യാത്ര; ട്രംപ് | News60 ML

  By News60 ML| 24 views

 • ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സാപ്പിനും എതിരെ സുപ്രീംകോടതി  | News60 ML

  ഫേസ്ബുക്കിനും വാട്സാപ്പിനും എതിരെ സുപ്രീംകോടതി | News60 ML

  രാജ്യത്തെ സോഷ്യൽമീഡിയ ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടിതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്സാപ് പോലുള്ള ജനപ്രിയ സോഷ്യല്‍മീഡിയ സേവനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ മൂന്നു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വഴിയുള്ള വ്യക്തിഹത്യക്കെതിരെ കേന്ദ്രം മാര്‍ഗരേഖ കൊണ്ടുവരണം. സൈബര്‍ ലോകത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കേണ്ടതും നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമൊക്കെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരാണ്. ഇതില്‍ സുപ്രീംകോടതിക്കോ ഹൈക്കോടതികള്‍ക്കോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാവില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ഫെയ്സ്ബുക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചായിരുന്നു കോടതി പരാമര്‍ശം.

  ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ദീപക് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. സ്മാർട് ഫോണുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ല ആശയമാണെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കരുതുന്നു. സ്മാർട് ഫോണുകളിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ അപകടകരമാണെന്നും ഇരുവരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

  അനിയന്ത്രിതമായ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ആപത്തുകൾ അടിവരയിട്ട് സുപ്രീംകോടതി ചൊവ്വാഴ്ച കേന്ദ്രത്തിന് മൂന്ന് ആഴ്ച സമയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിനും ക്രമസമാധാനത്തിനും എങ്ങനെ അപകടകരമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ഗുപ്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഇതിനെല്ലാം പിടിച്ചുകെട്ടാൻ സർക്കാർ ഒരു നയവുമായി മുന്നോട്ട് വരണം.

  സോഷ്യല്‍മീഡിയ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഫെയ്സ്ബുക്, വാട്‌സാപ് തുടങ്ങിയ ഇടനിലക്കാരുടെ പങ്കും ചുമതലകളും ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർണയിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ചിലത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് അപകടകരമാണ്. സ്മാർട് ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച് ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു – ജസ്റ്റിസ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു.വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ അത്തരം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ഭുവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ബെഞ്ച് സംസാരിച്ചു. വ്യക്തിഗത സ്വകാര്യതയും പരമാധികാരവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ

  By News60 ML| 15 views

 • മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി നിരക്ക് കുറച്ചു | News60 ML

  മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി നിരക്ക് കുറച്ചു | News60 ML

  ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരു മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവന ദാദാവില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കു മാറുമ്പോള്‍ നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന തുക കുറച്ചു. സെപ്റ്റംബര്‍ 30 മുതലാണ് പുതിയ നിരക്ക് നിലവിൽ വരിക. 19 രൂപയിൽ നിന്ന് 5.74 രൂപയായാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രായി അറിയിച്ചു. ഇതിലൂടെ കമ്പനികള്‍ക്ക് പ്രതിവര്‍ഷം 75 കോടി രൂപ ലാഭിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു എയര്‍ടെല്‍ ഉപയോക്താവ് ബിഎസ്എന്‍എല്ലിലേക്കു മാറുമ്പോള്‍, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ 19 രൂപ പോര്‍ട്ട് ട്രാന്‍സാക്‌ഷന്‍ ചാര്‍ജായി അടയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സിനിവേഴ്‌സ് ടെക്‌നോളജീസ്, എംഎന്‍പി ഇന്റര്‍കണക്ഷന്‍ ടെലികോം സൊലൂഷന്‍സ് എന്നീ കമ്പനികളാണ് മാറ്റം സുഗമമാക്കിയിരുന്നത്.

  ഉപയോക്താവിന് സ്വന്തം നമ്പര്‍ കളായാതെ പുതിയൊരു സേവനദാതാവിനൊപ്പം പോകാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതാണ് എംഎന്‍പി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിര്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി. പുതിയ തുകയായ 5.74 രൂപ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്ന് ട്രായി ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ് ശര്‍മ അറിയിച്ചു. പ്രശ്‌നത്തിലായിരിക്കുന്ന മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനദാതാക്കള്‍ക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന മാറ്റമാണിത്. ഒരു കസ്റ്റമര്‍ക്കുവേണ്ടി കമ്പനികള്‍ 19 രൂപ മുടക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ പോര്‍ട്ടിങ് കോഡ് എന്ന പേരില്‍ ഉപയോക്താവില്‍ നിന്നൊരു എസ്എംഎസിന് 3 മുതല്‍ 5 രൂപ വരെ മാത്രമാണ് ചാര്‍ജ് ചെയ്യുന്നത്.

  കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജനുവരിയില്‍ പോര്‍ട്ടിങ് ചാര്‍ജ് 19 രൂപയില്‍ നിന്ന് 4 രൂപയായി ട്രായി കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിനെതിരെ സിനിവേഴ്‌സ് ടെക്‌നോളജീസ് നല്‍കിയ കേസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഇതു മരവിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഇതിനെതിരെ ഈ വര്‍ഷം ജൂലൈ മാസത്തില്‍ ശതകോടീശ്വരന്‍ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ അധീനതയിലുള്ള റിലയന്‍സ് ജിയോ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഒരു സ്‌പെഷ്യല്‍ ലീവ് പെറ്റീഷന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

  പുതിയ തീരുമാനം എംഎന്‍പി സേവനം നല്‍കുന്ന സിനിവേഴ്‌സിനെ പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. വിവിധ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവന ദാതാക്കള്‍ 120 കോടി രൂപയോളമാണ് സിനിവേഴ്‌സിനെ പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ളത്. ഇതു തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത്. പുതിയ തുക ഈടാക്കുന്നത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ദീര്‍ഘിപ്പിക്കണമെന്ന് സിനിവേഴ്‌സ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുമായിരുന്നു
  ...................

  By News60 ML| 34 views

News60 ML

 • ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷൻ, ഫാം ടൂറിസം ശിൽപശാല..| LIVE | News60

  ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷൻ, ഫാം ടൂറിസം ശിൽപശാല..| LIVE | News60

  Click Here To Subscribe Now : News60

  Digital Partner : Anusree Productions

  Video News Agency


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  ഉത്തരവാദിത്വ ടൂറിസം മിഷൻ, ഫാം ടൂറിസം ശിൽപശാല..| LIVE | News60

  By News60 ML| 98 views

 • 13500 പേർക്ക് പട്ടയ വിതരണം | News60

  13500 പേർക്ക് പട്ടയ വിതരണം | News60

  Click Here To Subscribe Now : News60

  Digital Partner : Anusree Productions

  Video News Agency


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  13500 പേർക്ക് പട്ടയ വിതരണം | News60

  By News60 ML| 34 views

 • CPM - SDPI ബന്ധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് | News60

  CPM - SDPI ബന്ധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് | News60

  Click Here To Subscribe Now : News60

  Digital Partner : Anusree Productions

  Video News Agency


  ..........................................
  .......................................
  .......................................
  ..........................................
  .........................................


  Facrbook : https://www.facebook.com/news60malayalam
  Telegram : https://t.me/news60ml

  Science : https://www.youtube.com/watch?v=H3qA53xoWbA&list=PLPTIAVpADlYMpyzFNPHIsp7TagdOUsLvb

  Health : https://www.youtube.com/watch?v=fujzl8MbiUU&list=PLPTIAVpADlYNuDdPHZ3T18VhOckY_0EAx

  Automobiles : https://www.youtube.com/watch?v=TmTDblWXXRA&list=PLPTIAVpADlYNzww2lmpsp0Uu19Jg2Aote

  Technology: https://www.youtube.com/watch?v=Ypw2sLzAdGw&list=PLPTIAVpADlYMHZ2Vqen-UY-PTaqDCf5Lz

  Music: https://www.bensound.com
  Music: https://www.youtube.com/channel/UCvJrmZN5x3pNn8FBomz83wg  #news60ml #news60malayalam #news60

  CPM - SDPI ബന്ധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് | News60

  By News60 ML| 41 views

Govt./PSU

Break The News

 • Corona से हुई मौत तो उसे डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

  Corona से हुई मौत तो उसे डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

  #CoronaDeathCertificate #SupremeCourtNews #CovidDeath #HealthMinistry #ICMRGuidelinesOnCovidDeath #GuidelinesForDeathCertificates #SupremeCourtOnDeathCertificates
  #latestnews #breakingnews #news
  Watch JAN TV Live on https://www.youtube.com/jantvindia/live
  Jan TV is a Satellite TV channel that is broadcasting News & Current Affairs, Entertainment, Education, Agriculture and Social Empowerment and Medical Health related programs. देश दुनिया की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहें जन टीवी के साथ on Tata Sky DTH channel number 1185 and Airtel DTH channel number 355

  Jan TV Live | Hindi News LIVE 24X7 | Jan TV Live | Hindi news 24X7 LIVE
  Jan TV | Hindi News Jan TV Live | Jan TV News | Jan TV Live
  #HindiNews #RajasthanNews #indiapoliticsnews #UPNews #UttarPradeshNews

  Make sure you subscribe and never miss a new video: https://www.youtube.com/user/Jantvrajasthan?sub_confirmation=1
  Like Us on
  Like us on Facebook: https://www.facebook.com/jantvindia
  Like us on Twitter: https://twitter.com/JANTV2012
  Like us on Web Site: http://www.jantv.in
  like us on Instagram: https://www.instagram.com/jantv/
  Lots of videos and lots more in the pipeline. Stay tuned.
  News Credit-GS

  Corona से हुई मौत तो उसे डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा, सरकार ने जारी किए दिशानिर्देश

  By JANTV RAJASTHAN| 326 views

 • કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા અમદાવાદ

  કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા અમદાવાદ

  #Mantavyanews #Gujarat #TopTodaynews


  Mantavya News is a Gujarati News channel and Website. A Digital Publication: an Intersection of News & Entertainment.

  =========================

  Social Media Platforms:

  YouTube LIVE: http://tiny.cc/3bg07y
  YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCx6u0Lpm6diTjvxLtMEkMWA
  Facebook: https://www.facebook.com/mantavyanews
  Twitter: https://twitter.com/mantavyanews
  Instagram: https://www.instagram.com/mantavyanews
  Mantavya News App: http://tiny.cc/2ag07y
  Website: https://mantavyanews.com/

  કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચ્યા અમદાવાદ

  By Mantavya News| 299 views

 • Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  #BuildingCollapse #VegetableMarketDelhi #Delhi
  Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  To Subscribe on Youtube: 

  https://www.youtube.com/user/punjabkesaritv

  Follow us on Twitter :
  https://twitter.com/punjabkesari

  Like us on FB:
   https://www.facebook.com/Pkesarionline/

  Delhi में इमारत गिरी, कई लोगों के दबे होने को आशंका

  By PunjabKesari TV| 380 views

 • Ganesh Chaturthi 2021 || Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  Ganesh Chaturthi 2021 || Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  Visit Us - http://www.inhnews.in/

  Follow Us On Twitter - https://twitter.com/inhnewsindia

  Our Whats App Number - 9993022843

  Link - https://youtu.be/hIXDzkOyKX8

  Incoming Search Terms,

  #GaneshChaturthi #गणेशचतुर्थी

  Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra,
  Dr. Narottam Mishra News,
  Ganesh Chaturthi,
  Ganesh Chaturthi 2021,
  गणेश चतुर्थी,
  Latest News,

  Ganesh Chaturthi 2021 || Madhya Pradesh Home Minister Dr. Narottam Mishra ने गणेश जी की पूजा अर्चना

  By Inh News| 313 views

 • Delhi के सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

  Delhi के सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

  A five-storey building collapsed in the Sabzi Mandi area Delhi, rescue operations underway

  Visit Us - http://www.inhnews.in/

  Follow Us On Twitter - https://twitter.com/inhnewsindia

  Our WhatsApp Number - 9993022843

  Link - https://youtu.be/0iPU6b9A15I

  Incoming Search Terms,

  #Delhi

  Delhi News,
  Delhi Latest News,
  CMO Delhi,
  Delhi Government,
  Latest News,

  Delhi के सब्जी मंडी में 5 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका

  By Inh News| 326 views