ആഡ് 30s ...ൽ ഉള്ള ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ 5s -ആഡിനെ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ-
പരസ്യക്കാരന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കൂ
 • New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati  New Dj Rasiya,डिस्को बीबी लायो,Disko Bibi Layo,Rajasthani Sekhawati,Meri Adi Ki dhamak,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 22 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana
  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 21 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko || डी जे वाला गानो लगा शादी को || Rajasthani Sekhawati

  Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko || डी जे वाला गानो लगा शादी को || Rajasthani Sekhawati

  Title Song :- Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko
  Singer :- Hemraj Saini
  Lyrics :- Hemraj Saini
  Music Director :- Mewari Brothers
  Mix & Mastering :- Mewari Studio
  Artist :- Bhavna
  Video Director :- Arsad Marwadi
  Label :- Rajasthani Sekhawati

  Watch Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko || डी जे वाला गानो लगा शादी को || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 24 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana
  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 16 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati


  New Dj Rasiya,मेरी एड़ी की धमक,Meri Adi Ki dhamak,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 20 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani Sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 20 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati


  Song: Meri Adi Ki dhamak

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  New Dj Rasiya,मेरी एड़ी की धमक,Meri Adi Ki dhamak,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 13 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 22 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 20 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

റീ-പ്ളെ

छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

छज्जे ऊपर बोयो री बाजरो खिल गयो फूल चेमेली को | Chajje upar Boyo Re Bajro Khil Gayo Fool Chameli Ko | Bhawar Khatana.

Song :- Chajje upar Boyo Re Bajro
Singer :- Bhanwar Khatana
Writer :- Rahul Khatana
Label :- Rajasthani Sekhawati

►Please Subscribe My Another YouTube Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCUgMRFPAk7J_qSVxL4lVjYA/videos
►डीजे वाला गानो लगा रे शादी को (DJ Wala Gano Laga Re Shadi Ko):
https://www.youtube.com/watch?v=xlGFbeUV5V4


chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो ,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro ,chajje upor boyo re bajro, bhawar khatana , rajasthani song, 2018, छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को, Chajje upar Boyo Ri Bajro khil , Bhawar Khatana , sonomek ,rajsthani dj song 2018, rajasthani dj song, Chajje upar Boyo Ri Bajro, Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko, nohara music, sk entertainment

Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

ബൈ Rajasthani Sekhawati | 45 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

ഫീച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീഡിയോകൾ

 • Bigg Boss 13 | Angry Sidharth Shukla PUSHES Asim Riaz | End Of Friendship? | BB 13

  Bigg Boss 13 | Angry Sidharth Shukla PUSHES Asim Riaz | End Of Friendship? | BB 13

  Bigg Boss 13 | Angry Sidharth Shukla PUSHES Asim Riaz | End Of Friendship? | BB 13
  #bb13 #biggboss13 - Stay Tuned For More Bollywood News

  ☞ Check All Bollywood Latest Update on our Channel

  ☞ Subscribe to our Channel https://goo.gl/UerBDn

  ☞ Like us on Facebook https://goo.gl/7Q896J

  ☞ Follow us on Twitter https://goo.gl/AjQfa4

  ☞ Circle us on G+ https://goo.gl/57XqjC

  ☞ Follow us on Instagram https://goo.gl/x48yEy

  Watch Bigg Boss 13 | Angry Sidharth Shukla PUSHES Asim Riaz | End Of Friendship? | BB 13 With HD Quality

  ബൈ Bollywood Spy| 1920 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • पराली जलाने की जरूरत नहीं, इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी CNG खरीदने को तैयार'

  पराली जलाने की जरूरत नहीं, इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी CNG खरीदने को तैयार'

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
  'पराली को CNG में परिवर्तित कर सकते हैं'
  CNG खरीदने को तैयार इंदरप्रस्थ गैस लिमिटेड- केजरीवाल
  'पंजाब और हरियाणा सरकार को करना चाहिए प्रमोट'
  'किसानों को मिलेगा पराली का पैसा'
  'पराली से कोयला बना रही है पंजाब की कुछ फैक्ट्रियां'

  To Subscribe on Youtube: 

  https://www.youtube.com/user/punjabkesaritv

  Follow us on Twitter :
  https://twitter.com/punjabkesari

  Like us on FB:
   https://www.facebook.com/Pkesarionline/

  Watch पराली जलाने की जरूरत नहीं, इंद्रप्रस्थ गैस कंपनी CNG खरीदने को तैयार' With HD Quality

  ബൈ PunjabKesari TV| 3749 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Bigg Boss 13 | Arhaan, Paras, Devoleena, Vishal GETS PUNISHMENT From Bigg Boss | Captaincy | BB 13

  Bigg Boss 13 | Arhaan, Paras, Devoleena, Vishal GETS PUNISHMENT From Bigg Boss | Captaincy | BB 13

  Bigg Boss 13 | Arhaan, Paras, Devoleena, Vishal GETS PUNISHMENT From Bigg Boss | Captaincy | BB 13
  #bb13 #biggboss13

  ☞ Check All Bollywood Latest Update on our Channel

  ☞ Subscribe to our Channel https://goo.gl/UerBDn

  ☞ Like us on Facebook https://goo.gl/7Q896J

  ☞ Follow us on Twitter https://goo.gl/AjQfa4

  ☞ Circle us on G+ https://goo.gl/57XqjC

  ☞ Follow us on Instagram https://goo.gl/x48yEy

  Watch Bigg Boss 13 | Arhaan, Paras, Devoleena, Vishal GETS PUNISHMENT From Bigg Boss | Captaincy | BB 13 With HD Quality

  ബൈ Bollywood Spy| 2940 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • At Home Beginners FAT LOSS Workout! Day-22 (Hindi / Punjabi)

  At Home Beginners FAT LOSS Workout! Day-22 (Hindi / Punjabi)

  Share your feedback in the comments.

  Make sure to | COMMENT | LIKE | SHARE |

  For More Workout Videos and our Talk Shows:

  If you are SORE after workouts:
  https://youtu.be/RFiJc6iqSt4

  If you get DIZZY while workout:
  https://youtu.be/cbxT-LNOxBE

  Check out our Expert Advice Playlist:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qo1Sl2GW3fgyl5Wzkp54zgqe3fCNMMA

  Our video on simple tricks to lose stomach fat fast:
  https://www.youtube.com/watch?v=Hm1zo-Wx1jE

  Why you are not losing weight?
  https://www.youtube.com/watch?v=cuPYUtq96jI

  Our other video of Best Natural FAT LOSS Supplement:
  https://www.youtube.com/watch?v=U31NMcTbrGY

  Here is a Top 5 Fat loss tips video:
  https://www.youtube.com/watch?v=HOkcB1kP50A

  Here is a Fat Loss Diet Plan:
  https://www.youtube.com/watch?v=quWU16cJTfU

  Here is a Fat Loss Vegetarian Diet Plan:
  https://www.youtube.com/watch?v=znr2CYc437E

  Trick to Lose Face Fat:
  https://www.youtube.com/watch?v=-nHrfB2mbD0

  All diet plans are in Diet Plan Playlist:
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL5qo1Sl2GW3fwgRrOHPst7NOYNSQ4IylD

  ***Find 100's of videos in our Playlists!***

  Visit our website: http://www.mybollywoodbody.com

  https://www.facebook.com/mybollywoodbody
  https://www.twitter.com/mybollywoodbody
  https://instagram.com/mybollywoodbody

  If you have questions, message us on our Facebook page.


  Watch At Hom

  ബൈ MY BOLLYWOOD BODY| 3854 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Global Bio-India 2019: Power to Transform Lives

  Global Bio-India 2019: Power to Transform Lives

  Global Bio-India 2019 would deliberate on the opportunities and key challenges in the areas of Bio-pharma, Bio-agri, Bio-industrial, Bio-energy and Bio-services sectors. Salient components of Global Bio-India 2019 would include events such as Bio-partnering, Policy dialogues, CEO Roundtable, Global Regulators Meet, Investors Roundtable, Country/ Ministries/ Departments/ States/ Startups Pavilions.

  Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science & Technology, Government of India and its Public Sector Undertaking Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) are organizing the Global Bio-India 2019 from 21-23 November 2019 at Aerocity, New Delhi. Confederation of Indian Industry, ABLE, Invest India are partners for the GLOBAL BIO INDIA 2019.

  Watch Global Bio-India 2019: Power to Transform Lives With HD Quality

  ബൈ CII| 1826 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Celebrate Life | A Ramp Walk For Social Cause For Orphanage Kids | Terence Lewis, Madhu, Ahana Deol

  Celebrate Life | A Ramp Walk For Social Cause For Orphanage Kids | Terence Lewis, Madhu, Ahana Deol

  Celebrate Life | A Ramp Walk For Social Cause For Orphanage Kids | Terence Lewis, Madhu, Ahana Deol
  #BollywoodSpy #BollywoodNews #BollywoodGossips - Stay Tuned For More Bollywood News

  ☞ Check All Bollywood Latest Update on our Channel

  ☞ Subscribe to our Channel https://goo.gl/UerBDn

  ☞ Like us on Facebook https://goo.gl/7Q896J

  ☞ Follow us on Twitter https://goo.gl/AjQfa4

  ☞ Circle us on G+ https://goo.gl/57XqjC

  ☞ Follow us on Instagram https://goo.gl/x48yEy

  Watch Celebrate Life | A Ramp Walk For Social Cause For Orphanage Kids | Terence Lewis, Madhu, Ahana Deol With HD Quality

  ബൈ Bollywood Spy| 1456 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Ranastalam Movie Audio Launch | Latest Telugu Movies 2019

  Ranastalam Movie Audio Launch | Latest Telugu Movies 2019

  Ranastalam Movie Audio Launch | Latest Telugu Movies 2019
  Subscribe to Telugu ఈ రోజు Channel and find Tollywood Latest News, Telugu News and Videos.

  Stay Tuned For More తెలుగు ఈ రోజు

  Watch Ranastalam Movie Audio Launch | Latest Telugu Movies 2019 With HD Quality

  ബൈ Tollywood Latest News| 1452 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Statement by Dr. Abhishek Manu Singhvi on the Supreme Court verdict on Karnataka legislators

  Statement by Dr. Abhishek Manu Singhvi on the Supreme Court verdict on Karnataka legislators

  Statement by Dr. Abhishek Manu Singhvi on the Supreme Court verdict on Karnataka legislators.

  Declaration:
  This video is an intellectual property belonging to the Indian National Congress. Please seek prior permission before using any part of this video in any form.


  For more videos, subscribe to Congress Party channel: https://www.youtube.com/user/indiacongress


  Follow Indian National Congress!

  Follow the Indian National Congress on
  Facebook: https://www.facebook.com/IndianNationalCongress
  Twitter:https://twitter.com/INCIndia
  Instagram: https://www.instagram.com/incindia/
  YouTube: https://www.youtube.com/user/indiacongress

  Follow Rahul Gandhi on

  YouTube: https://www.youtube.com/c/rahulgandhi/
  Facebook: https://www.facebook.com/rahulgandhi/
  Twitter: https://twitter.com/rahulgandhi/
  Instagram: https://www.instagram.com/rahulgandhi/

  Watch Statement by Dr. Abhishek Manu Singhvi on the Supreme Court verdict on Karnataka legislators With HD Quality

  ബൈ Indian National Congress| 2709 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

സംഗീതം

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatanaപ്ളെയ്ങ്ങ്

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री बाजरो खिल गयो फूल चेमेली को | Chajje upar Boyo Re Bajro Khil Gayo Fool Chameli Ko | Bhawar Khatana.

  Song :- Chajje upar Boyo Re Bajro
  Singer :- Bhanwar Khatana
  Writer :- Rahul Khatana
  Label :- Rajasthani Sekhawati

  ►Please Subscribe My Another YouTube Channel:
  https://www.youtube.com/channel/UCUgMRFPAk7J_qSVxL4lVjYA/videos
  ►डीजे वाला गानो लगा रे शादी को (DJ Wala Gano Laga Re Shadi Ko):
  https://www.youtube.com/watch?v=xlGFbeUV5V4


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो ,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro ,chajje upor boyo re bajro, bhawar khatana , rajasthani song, 2018, छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को, Chajje upar Boyo Ri Bajro khil , Bhawar Khatana , sonomek ,rajsthani dj song 2018, rajasthani dj song, Chajje upar Boyo Ri Bajro, Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko, nohara music, sk entertainment

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 45 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati  New Dj Rasiya,डिस्को बीबी लायो,Disko Bibi Layo,Rajasthani Sekhawati,Meri Adi Ki dhamak,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || डिस्को बीबी लायो - Disko Bibi Layo || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 22 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana
  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 21 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko || डी जे वाला गानो लगा शादी को || Rajasthani Sekhawati

  Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko || डी जे वाला गानो लगा शादी को || Rajasthani Sekhawati

  Title Song :- Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko
  Singer :- Hemraj Saini
  Lyrics :- Hemraj Saini
  Music Director :- Mewari Brothers
  Mix & Mastering :- Mewari Studio
  Artist :- Bhavna
  Video Director :- Arsad Marwadi
  Label :- Rajasthani Sekhawati

  Watch Dj Wala Gano Laga Re Shaadi Ko || डी जे वाला गानो लगा शादी को || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 24 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana
  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 16 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati


  New Dj Rasiya,मेरी एड़ी की धमक,Meri Adi Ki dhamak,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 20 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani Sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 20 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati


  Song: Meri Adi Ki dhamak

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  New Dj Rasiya,मेरी एड़ी की धमक,Meri Adi Ki dhamak,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || मेरी एड़ी की धमक - Meri Adi Ki dhamak || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 13 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 22 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 20 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • New Dj Rasiya || तू ही ले जा गुजर के - Tu Hi Le Ja Gujar Ke || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || तू ही ले जा गुजर के - Tu Hi Le Ja Gujar Ke || Rajasthani Sekhawati

  New Dj Rasiya || तू ही ले जा गुजर के - Tu Hi Le Ja Gujar Ke || Rajasthani Sekhawati

  Song: Tu Hi Le Ja Gujar Ke

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani Sekhawati


  New Dj Rasiya,तू ही ले जा गुजर के,Tu Hi Le Ja Gujar Ke,New Rasiya Song 2018,Rasiya Video Song,rajasthani Gurjar Rasiya,Latest Rajasthani Marwadi,Gurjar Rasiya HD,New Gurjar Rasiya dj song,rasiya Dj Song 2019,2019 Rasiya video Song,Sekhawati video,Gurjar rasiya Hd video,Maina,rajasthani Digital Media,Sekhawati studio,mawadi Entertainment,Rajasthani Online Media

  Watch New Dj Rasiya || तू ही ले जा गुजर के - Tu Hi Le Ja Gujar Ke || Rajasthani Sekhawati With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 28 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana

  छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana


  Song: Chajje upar Boyo Ri Bajro khil

  Singer: Bhawar Khatana

  Lyric: Rahu Khatana

  Artist: Bhawna

  Label: Rajasthani sekhawati


  chajje upar boyo bajro,छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो,Chyaje Upar Boyo Ri Bajro,chajje upor boyo re bajro,bhawar khatana,rajasthani song,2018,छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil,Bhawar Khatana,sonomek,rajsthani dj song 2018,rajasthani dj song,Chajje upar Boyo Ri Bajro,Chajje upar Boyo Ri Bajro khil gayo fool chameli ko,Rajasthani Sekhawati,rajasthani music,rajasthani superhit dj song 2018

  Watch छज्जे ऊपर बोयो री यबाजरो खिल गयो फूल चेमेली को || Chajje upar Boyo Ri Bajro khil by Bhawar Khatana With HD Quality

  ബൈ Rajasthani Sekhawati| 19 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • #अयोध्या का फैसला उर्फ़ राम मन्दिर #Upendra Nath Yadav #Ayodhya Ka Faisla Urf Ram Mandir Birha 2019

  #अयोध्या का फैसला उर्फ़ राम मन्दिर #Upendra Nath Yadav #Ayodhya Ka Faisla Urf Ram Mandir Birha 2019

  #अयोध्या का फैसला उर्फ़ राम मन्दिर #Upendra Nath Yadav #Ayodhya Ka Faisla Urf Ram Mandir { Bhojpuri Birha 2019 }राम मन्दिर विवाद की असली कहानी
  सोंग -अयोध्या का फैसला उर्फ़ राम मन्दिर
  सिंगर - #Upendra Nath Yadav
  ट्रेड इन्क्वारी - 8896082334

  Watch #अयोध्या का फैसला उर्फ़ राम मन्दिर #Upendra Nath Yadav #Ayodhya Ka Faisla Urf Ram Mandir Birha 2019 With HD Quality

  ബൈ Lalita Films & Music| 25 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • 2019 का सबसे बड़ा दर्दभरा गीत- Devgan Deewana Yadav - Hamra Se Daga Kailu Ho - हमरा से दगा कईलु हो -

  2019 का सबसे बड़ा दर्दभरा गीत- Devgan Deewana Yadav - Hamra Se Daga Kailu Ho - हमरा से दगा कईलु हो -

  Subscribe Now:- https://bit.ly/2HaaHij

  ► Song :- Hamra Se Daga Kailu Ho
  ► Singer :- Devgan Deewana Yadav
  ► Music :- Tandan Ji
  ► Lyrics :- Luxman Rajbhar
  ► Label / Company :- Lalita Films & Music
  ► Company Brand :- Lalita Films & Music
  ► Subscribe Our Channel :- https://bit.ly/2HaaHij
  ► Digital Partner : - Mars Entertainment

  ► About Our Digital Partner Go To Website :- http://marsentertainment.co.in


  Follow Us On :-
  ► Facebook : - https://www.facebook.com/lalitafilms&music
  ►Thanks For Watching Our Channel.
  ► Have A Nice Day ...
  ► Subscribe For More Updates ...

  Watch 2019 का सबसे बड़ा दर्दभरा गीत- Devgan Deewana Yadav - Hamra Se Daga Kailu Ho - हमरा से दगा कईलु हो - With HD Quality

  ബൈ Lalita Films & Music| 16 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • चढ़ल जवानी ना मानी - Chadhal Jawani Na Mani - Krishna Premi Pradhan | Bhojpuri Songs New 2019

  चढ़ल जवानी ना मानी - Chadhal Jawani Na Mani - Krishna Premi Pradhan | Bhojpuri Songs New 2019

  Subscribe Now:- https://bit.ly/2HaaHij

  ► Song :- Chadhal Jawani Na Mani
  ► Singer :- Krishna Premi Pradhan
  ► Music :- R.B. Studio
  ► Lyrics :- Nandlal Nirmohi
  ► Label / Company :- Lalita Films & Music
  ► Company Brand :- Lalita Films & Music
  ► Subscribe Our Channel :- https://bit.ly/2HaaHij
  ► Digital Partner : - Mars Entertainment

  ► About Our Digital Partner Go To Website :- http://marsentertainment.co.in


  Follow Us On :-
  ► Facebook : - https://www.facebook.com/lalitafilms&music
  ►Thanks For Watching Our Channel.
  ► Have A Nice Day ...
  ► Subscribe For More Updates ...

  #Music
  #Desi
  #Bhojpuri_Song
  #Lokgeet

  Watch चढ़ल जवानी ना मानी - Chadhal Jawani Na Mani - Krishna Premi Pradhan | Bhojpuri Songs New 2019 With HD Quality

  ബൈ Lalita Films & Music| 19 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Bappi Lahiri Special | Bappi Lahari Latest Songs | Bappi Lahari Top 10 Hit Songs | Top Telugu TV

  Bappi Lahiri Special | Bappi Lahari Latest Songs | Bappi Lahari Top 10 Hit Songs | Top Telugu TV

  Bappi Lahiri Special | Bappi Lahari Latest Songs | Bappi Lahari Top 10 Hit Songs
  #BappiLahari
  Contents
  1 Early life
  2 Career
  2.1 Dubbing
  2.1.1 Live films
  2.1.2 Animated films
  3 Discography
  3.1 Hindi
  3.2 Telugu
  3.3 Tamil
  3.4 Kannada
  4 Awards
  5 See also
  6 References
  7 External links
  Early life
  Lahiri was born in Jalpaiguri, West Bengal. His parents, Aparesh Lahiri and Bansari Lahiri, both from Jalpaiguri, West Bengal, were famous Bengali singers and musicians in classical music and Shyama Sangeet.[citation needed] He is their only child.

  His relatives include singer Kishore Kumar, his maternal uncle
  Lahiri began to play tabla at the age of 3. Initially, he was trained by his parents.[citation needed]
  Lahiri has 2 children, a son Bappa Lahiri and a daughter Rema Lahiri. His son is married to Sannaya Gandhi with whom he has a son Azam Abraham Lahiri.
  His favourite quote being 'Gold is my God.'
  Career
  Bappi Lahiri at the recording.jpg
  Notorious for his uptempo and danceable tracks. Bappi would recreate and sometimes sample popular sounds from the foreign market on his soundtracks. Though he was known for disco style songs he has also composed some melodious songs as well, such as the songs from Chalte Chalte and Zakhmee.
  Portions of Lahiri's song "Thoda Resham Lagta Hai" were included in the 2002 song "A

  ബൈ Top Telugu TV| 5 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Bigg Boss 13 में Khesari Lal के सपोर्ट में Vikash Bedardi का धांसू Song - Khesari Lal Yadav

  Bigg Boss 13 में Khesari Lal के सपोर्ट में Vikash Bedardi का धांसू Song - Khesari Lal Yadav

  Apan Music is a dream of all Bhojpuri singer. इस वीडियो का Free MP3 Download करने के लिए हमारा वेबसाइट से डाउनलोड करे या इस लिंक पर क्लिक करे :-

  #ApanMusic
  #KhesariLalBiggBoss

  अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते है तो PLZ चैनेल को यहाँ SUBSCRIBE करें :-
  *******************************
  ►Title: #BiggBoss13 #Bigg_Boss_Jit_Ke_Aiha_Ho
  ►Singer:
  #Vikash_Bedardi_Yadav
  ►Lable: Apan Music
  ►Lyrics: Anil Arji
  ►Music: ApanMusic
  ►Director: Ravi Ranjan Singh ******************************
  ►Trade Enquiry : RAVI RANJAN SINGH Mo No :- 9507847100, ,
  ►Copyright : Apan Music [ HD] [HQ] One of the best Songs of Bhojpuri Must see , share to others and subscribes the channel "Apan Music " for regular updates of best videos.this is very popular song in Bihar listener in all over world in this song. अगर आप Bhojpuri Video को पसंद करते हैं तो Plz चैनल को Subscribe करें Subscribe Now:-
  ►Company Mp3 Link :
  ►Facebook Follow Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Facebook Like Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Google Plus Follow Us On :
  ►Owner Fb Follow Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Twitter Follow Us On : https://goo.gl/q3GWdi
  ►Subscribe Us On : हिंदी भोजपुरी गाना सुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब्ड करे! ऑडियो, वीडियो, सीरियल एंव फिल्म बनवाने और रिलीज करवाने के लिए सम्पर्क करे - +919507847100

  Bigg Boss 13 में Khesari Lal के सपोर्ट में Vikash Bedardi का धांसू Song - Khesari Lal Yadav
  Thik Hai
  #biggboss13 #khesarilalyadav2019 #khesarilalyadavmovie #khesarilalyadavsongs new #khesarilalyadavsongs #khesarilalyadavsongs dj
  khesari lal yadav new song,khesari lal yadav chhath geet,khesari lal yadav chhath song,khesari lal yadav chhath puja song,khesari lal yadav chhath geet 2019,j c b khesari lal yadav dj,hdkhesari lal yadav ka,hd khesari lal yadav ke,khesari lal yadav comedy video,khesari lal yadav chhath puja song,khesari lal yadav chhath geet 2019,khesari lal yadav dance,khesari la

  ബൈ ApanMusic Official| 50 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Bewafai Song - Pata Na Rahe Ki Jaan Yetana Tu Badal Jaibu - Kumar Avinash

  Bewafai Song - Pata Na Rahe Ki Jaan Yetana Tu Badal Jaibu - Kumar Avinash

  Apan Music is a dream of all Bhojpuri singer. इस वीडियो का Free MP3 Download करने के लिए हमारा वेबसाइट से डाउनलोड करे या इस लिंक पर क्लिक करे :- https://bit.ly/36Goo12

  #ApanMusic
  #BewafaiBhojpuriSong

  अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते है तो PLZ चैनेल को यहाँ SUBSCRIBE करें :-
  *******************************
  ►Title: #Sad_Song_Bhojpuri #Pata_Na_Rahe_Ki_Jaan_Yetana_Tu_Badal_Jaibu
  ►Singer:
  #Kumar_Avinash
  ►Lable: Apan Music
  ►Lyrics:
  ►Music:
  ►Director: Ravi Ranjan Singh ******************************
  ►Trade Enquiry : RAVI RANJAN SINGH Mo No :- 9507847100, ,
  ►Copyright : Apan Music [ HD] [HQ] One of the best Songs of Bhojpuri Must see , share to others and subscribes the channel "Apan Music " for regular updates of best videos.this is very popular song in Bihar listener in all over world in this song. अगर आप Bhojpuri Video को पसंद करते हैं तो Plz चैनल को Subscribe करें Subscribe Now:-
  ►Company Mp3 Link :
  ►Facebook Follow Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Facebook Like Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Google Plus Follow Us On :
  ►Owner Fb Follow Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Twitter Follow Us On : https://goo.gl/q3GWdi
  ►Subscribe Us On : हिंदी भोजपुरी गाना सुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब्ड करे! ऑडियो, वीडियो, सीरियल एंव फिल्म बनवाने और रिलीज करवाने के लिए सम्पर्क करे - +919507847100

  #Bewafai_Song - Pata Na Rahe Ki Jaan Yetana Tu Badal Jaibu - Kumar Avinash

  Watch Bewafai Song - Pata Na Rahe Ki Jaan Yetana Tu Badal Jaibu - Kumar Avinash With HD Quality

  ബൈ ApanMusic Official| 23 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • लईका पिआई की तहरा के - Audio Song - Vikash Bedardi Yadav - Laika Khelai Ki Tahara Ke - #Bhojpuri

  लईका पिआई की तहरा के - Audio Song - Vikash Bedardi Yadav - Laika Khelai Ki Tahara Ke - #Bhojpuri

  Apan Music is a dream of all Bhojpuri singer. इस वीडियो का Free MP3 Download करने के लिए हमारा वेबसाइट से डाउनलोड करे या इस लिंक पर क्लिक करे :- https://bit.ly/36Goo12

  #ApanMusic
  #LaikaPilaiKiTaharaKe

  अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते है तो PLZ चैनेल को यहाँ SUBSCRIBE करें :-
  *******************************
  ►Title: #Laika_Khelai_Ki_Tahara_Ke #Laika_Pilai_Ki_Tahara_Ke
  ►Singer:
  #Vikash_Bedardi_Yadav
  ►Lable: Apan Music
  ►Lyrics: Vikesh Bihari
  ►Music: Parleg Studio Kotwa
  ►Director: Ravi Ranjan Singh ******************************
  ►Trade Enquiry : RAVI RANJAN SINGH Mo No :- 9507847100, ,
  ►Copyright : Apan Music [ HD] [HQ] One of the best Songs of Bhojpuri Must see , share to others and subscribes the channel "Apan Music " for regular updates of best videos.this is very popular song in Bihar listener in all over world in this song. अगर आप Bhojpuri Video को पसंद करते हैं तो Plz चैनल को Subscribe करें Subscribe Now:-
  ►Company Mp3 Link :
  ►Facebook Follow Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Facebook Like Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Google Plus Follow Us On :
  ►Owner Fb Follow Us On : https://goo.gl/Qyup3t
  ►Twitter Follow Us On : https://goo.gl/q3GWdi
  ►Subscribe Us On : हिंदी भोजपुरी गाना सुने के लिए चैनल को सब्सक्राइब्ड करे! ऑडियो, वीडियो, सीरियल एंव फिल्म बनवाने और रिलीज करवाने के लिए सम्पर्क करे - +919507847100

  लईका पिआई की तहरा के - #Audio_Song - #VikashBedardi Yadav - Laika Khelai Ki Tahara Ke - #Bhojpuri

  #laikakhelaikitaharakevideo #neelkamalsinghlaikakhelaikitaharake #videolaikakhelaikitaharake #laikakhelaikitaharakevideo #neelkamalsinghlaikakhelaikitaharake #videolaikakhelaikitaharake

  लईका खेलाई की तहरा के - #Video_Song - #Neelkamal Singh - Laika Khelai Ki Tahara Ke - #Bhojpuri Video Khesari Lal Yadav NEW LIVE DANCE - लईका खेलाई की तोहरा के - Laika Khelai Ki Tahara Ke Khesari Lal Yadav का BHOJPURI COVER SONG - Laika Khelai Ki Tahara

  ബൈ ApanMusic Official| 23 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Tum Se Milne Ko Dil Karta Hai Whatsapp Status Video

  Tum Se Milne Ko Dil Karta Hai Whatsapp Status Video

  Whatsapp Status Video

  ബൈ Pradeep Rock| 43 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Rozana Whatsapp Status Video

  Rozana Whatsapp Status Video

  Whatsapp Status Video

  ബൈ Pradeep Rock| 49 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • #Banti_Bawla का Romantic #Bhojpuri #Song || कजरारी नैना Kajrari Naina || New Song

  #Banti_Bawla का Romantic #Bhojpuri #Song || कजरारी नैना Kajrari Naina || New Song

  Song : Kajrari Naina
  Singer : Banti Bawla
  Lyrics : Ravi Kuwar
  Music : Gulam Ali
  Album : Kajrari Naina
  Choreographer :
  Producer : Manoj Mishra
  Company/Label : Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq..Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com

  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/mcWyC7
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Aadishakti Films Play Store : https://bit.ly/35WyE56

  Watch #Banti_Bawla का Romantic #Bhojpuri #Song || कजरारी नैना Kajrari Naina || New Song With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Films| 24 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • सखी बड़ी दरद करई गे - Pushkar Singh (Bholi) - Full Audio - New Bhojpuri Song 2019

  सखी बड़ी दरद करई गे - Pushkar Singh (Bholi) - Full Audio - New Bhojpuri Song 2019

  Song : सखी बड़ी दरद करई गे
  Singer : Pushkar Singh (Bholi)
  Lyrics : Prince Shan Dubey
  Music : Priyanshu Singh
  Album : Pushkar Singh (Bholi)
  Choreographer :
  Producer : Manoj Mishra
  Company/Label : Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq..Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com

  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/mcWyC7
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Aadishakti Films Play Store : https://bit.ly/35WyE56

  Watch सखी बड़ी दरद करई गे - Pushkar Singh (Bholi) - Full Audio - New Bhojpuri Song 2019 With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Films| 40 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Shani Kumar Shaniya का New भोजपुरी Song - कुल खेला भईल जयमाला के पिछे - Bhojpuri Song

  Shani Kumar Shaniya का New भोजपुरी Song - कुल खेला भईल जयमाला के पिछे - Bhojpuri Song

  Song : Kul Khela Bhayil Jaymala Ke Piche
  Singer : Shani Kumar Shaniya
  Lyrics : Rahul Tiwari Fauji
  Music : Jakhmi Jitendra
  Album : Kul Khela Bhayil Jaymala Ke Piche
  Choreographer :
  Producer : Manoj Mishra
  Company/Label : Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq..Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com

  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/mcWyC7
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Aadishakti Films Play Store : https://bit.ly/35WyE56

  Watch Shani Kumar Shaniya का New भोजपुरी Song - कुल खेला भईल जयमाला के पिछे - Bhojpuri Song With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Films| 27 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • #Video - नईहर में टोला हिलइबे रे Naihar Me Tola Hilaebe Re || Royal Ravi || Bhojpuri Hit Song 2019

  #Video - नईहर में टोला हिलइबे रे Naihar Me Tola Hilaebe Re || Royal Ravi || Bhojpuri Hit Song 2019

  #Video - नईहर में टोला हिलइबे रे Naihar Me Tola Hilaebe Re || Royal Ravi || Bhojpuri Hit Song 2019

  Subscribe Now:- https://goo.gl/mcWyC7

  Singer - Royal Ravi
  Lyrics - Aanad Kishor
  Music - Abhinash Ji
  Album - Naihar Me Tola Hilaebe Re
  Digital - DIGIBUD
  Choreographer -
  Producer - Manoj Mishra

  Company/Label - Aadishakti Films

  Watch #Video - नईहर में टोला हिलइबे रे Naihar Me Tola Hilaebe Re || Royal Ravi || Bhojpuri Hit Song 2019 With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Films| 36 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Antra Singh Priyanka का सबसे बड़ा गाना 2019 | पुतवो मीठ भतरो मीठ | Anand Mohan Singh |Bhojpuri Song

  Antra Singh Priyanka का सबसे बड़ा गाना 2019 | पुतवो मीठ भतरो मीठ | Anand Mohan Singh |Bhojpuri Song

  Song : पुतवो मीठ भतरो मीठ
  Singer : Anand Mohan Singh & Antra Singh Priyanka
  Lyrics : Akhilesh Kashyap
  Music :
  Album : पुतवो मीठ भतरो मीठ
  Choreographer :
  Producer : Manoj Mishra
  Company/Label : Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq..Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com

  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/mcWyC7
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Aadishakti Films Play Store : https://bit.ly/35WyE56

  Watch Antra Singh Priyanka का सबसे बड़ा गाना 2019 | पुतवो मीठ भतरो मीठ | Anand Mohan Singh |Bhojpuri Song With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Films| 32 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Antra Singh & Vinod lal Yadav का New Bhojpuri Song || Laeki Dhoke Baj 2 || Bhojpuri Lokgeet 2019

  Antra Singh & Vinod lal Yadav का New Bhojpuri Song || Laeki Dhoke Baj 2 || Bhojpuri Lokgeet 2019

  Singer - Antra Singh & Vinod lal Yadav
  Lyrics - Akhilesh kasyap
  Music - Rajesh Mishra
  Song - Mahakal Ke Teeka
  Producer : Manoj Mishra
  Company/Label : Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq..Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com

  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/mcWyC7
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Aadishakti Films Play Store : https://bit.ly/35WyE56

  Watch Antra Singh & Vinod lal Yadav का New Bhojpuri Song || Laeki Dhoke Baj 2 || Bhojpuri Lokgeet 2019 With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Films| 33 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • घुस गइले देवरा राते - Dewakar Lal Yadav - Ghuse Gayile Devra Rate - Bhojpuri Song 2019

  घुस गइले देवरा राते - Dewakar Lal Yadav - Ghuse Gayile Devra Rate - Bhojpuri Song 2019

  Song : Ghuse Gayile Devra Rate
  Singer : Dewakar Lal Yadav
  Lyrics : Mukesh Matlabi
  Music : Rajesh Mishra
  Album : Ghuse Gayile Devra Rate
  Producer - Manoj Mishra
  Company/Label - Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq.......Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com


  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/3Vu2oA
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Download Aadishakti Films app from Google Play Store - https://goo.gl/9N3viS

  Visit our website to download our songs and videos: http://www.aadishaktifilms.in

  Watch घुस गइले देवरा राते - Dewakar Lal Yadav - Ghuse Gayile Devra Rate - Bhojpuri Song 2019 With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Bhojpuri| 26 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Dihalu Pitwayi दिहलू पटवाई - Amit Singh "Bholu" - New Bhojpuri Superhit Song 2019

  Dihalu Pitwayi दिहलू पटवाई - Amit Singh "Bholu" - New Bhojpuri Superhit Song 2019

  Song : Dihalu Pitwayi
  Singer : Amit Singh "Bholu"
  Lyrics : Pintu Deewana
  Music : Rajesh Mishra
  Album : Dihalu Pitwayi
  Producer - Manoj Mishra
  Company/Label - Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq.......Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com


  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/3Vu2oA
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Download Aadishakti Films app from Google Play Store - https://goo.gl/9N3viS

  Visit our website to download our songs and videos: http://www.aadishaktifilms.in

  Watch Dihalu Pitwayi दिहलू पटवाई - Amit Singh "Bholu" - New Bhojpuri Superhit Song 2019 With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Bhojpuri| 17 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)

 • Ankit sharma का सुपरहिट लोकगीत - मरद ले आइब भाड़ा पे - Bhojpuri Hit Song 2019 New

  Ankit sharma का सुपरहिट लोकगीत - मरद ले आइब भाड़ा पे - Bhojpuri Hit Song 2019 New

  Song : मरद ले आइब भाड़ा पे
  Singer : Ankit sharma
  Lyrics : R.v Chitarangadh
  Music : jayant ji urf chote baba
  Album : मरद ले आइब भाड़ा पे
  Producer - Manoj Mishra
  Company/Label - Aadishakti Films

  Digital Partner : DIGIBUD

  For Audio & Vidio Call 09939163640
  For Trade Enq.......Call 08651315131
  Email : aadishaktifilmspatna@gmail.com


  Enjoy & stay connected with us!
  ???? Subscribe to Aadishakti Bhojpuri: https://goo.gl/3Vu2oA
  ???? Like us on Facebook: https://www.facebook.com/AadishaktiFilmsPvt.Ltd/

  Download Aadishakti Films app from Google Play Store - https://goo.gl/9N3viS

  Visit our website to download our songs and videos: http://www.aadishaktifilms.in

  Watch Ankit sharma का सुपरहिट लोकगीत - मरद ले आइब भाड़ा पे - Bhojpuri Hit Song 2019 New With HD Quality

  ബൈ Aadishakti Bhojpuri| 23 വ്യൂസ് (വീക്ഷണത്തിന്റെ എണ്ണം)